Studentlitteratur AB

En förskola för barnets rättigheter

Dela

Den 1 januari 2020 förväntas FN:s konvention om barnets rättigheter bli till svensk lag. Detta ställer ökade krav på förskolan att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Fanny Davidsson, konceptutvecklare på Barnombudsmannen, ger kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt redskap att förverkliga rättigheterna i förskolan.

”Det var inte förrän under mitt andra år på gymnasiet som jag för första gången fick höra talas om barnets rättigheter. För mig blev upplevelsen stark. Jag tyckte att det var anmärkningsvärt att jag hade gått igenom skolsystemet utan att bli informerad om mina mänskliga rättigheter. Det resulterade i att jag och mina skolkamrater arrangerade en manifestation genom centrala Linköping med fokus på barns rättigheter på barnkonventionens 10-årsdag den 20 november 1999.”

Sedan dess har Fanny Davidsson arbetat med utbildningar och metodutveckling om barnkonventionen och barnets rättigheter, för förskolebarn, tonåringar och vuxna som arbetar med barn. Efter snart 30 år med barnkonventionen är kunskapen om barnets rättigheter fortfarande låg vilket bland annat resulterat i att regeringen har tillsatt kunskapslyft för att öka kunskapen om barnkonventionen hos såväl barn som vuxna i Sverige. 

”Barn är rättighetsbärare från att de föds, det är därför viktigt att börja arbetet med att informera barnen om deras mänskliga rättigheter redan i förskolan. Grunden för att barnkonventionen ska efterlevas är att vuxna som arbetar med barn, personer som tar beslut om barn och vårdnadshavare känner till dessa rättigheter. Barnet måste också känna till sina rättigheter för att kunna säga ifrån och be om hjälp när de vuxnas ansvar och trygghet brister.”

Staten har enligt konventionens artikel 42 ansvar att göra barnkonventionen känd bland barn och vuxna. I praktiken är det den som arbetar i förskolan som är statens förlängda arm gentemot barnen i detta arbete.

”För mig har barns rättigheter alltid varit förknippat med inspiration. Barnkonventionen bjuder in till spännande samtal om livet, relationer, etiska dilemman och om hur vi skapar en trygg förskola. Det vill jag att läsarna ska få med sig av boken.”

Fanny Davidsson är utbildare och metodutvecklare med en fil.kand. i mänskliga rättigheter samt en fil.kand. i socialt arbete. Hon utbildar förskolebarn och pedagoger i barnets rättigheter och i barnkonventionen och har stor erfarenhet av att arbeta med interaktiva och lekfulla metoder inom både offentlig och ideell verksamhet i Sverige och internationellt. Fanny arbetar för tillfället som konceptutvecklare på Barnombudsmannen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum