En framgångsrik emission med fokus på försäljning!

Dela

Press release (MAR)

Malmö, 12 november, 2020

Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2020

En framgångsrik emission med fokus på försäljning!

Under tredje kvartalet såg vi ett ökat intresse för vårt användarvänliga diagnostiska test. Under kvartalet har vi levererat 14 CADScor®System, vilket är vårt bästa kvartal hittills. Framgången baseras främst på en stark utveckling i Tyskland, Österrike och Schweiz, men vi mottog också våra första order i Mellanöstern vilket bidrog till det positiva resultatet. I kombination med försäljning av våra engångsplåster motsvarar detta en betydande omsättningstillväxt jämfört med samma tid föregående år.

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019

 • Under tredje kvartalet såldes 14 (3) CADScor®System och 1 320 (496) engångsplåster till både slutförbrukare och distributörer.
 • Intäkterna uppgick till 791 kSEK (120), med ett bruttoresultat om 552 kSEK (74) och en bruttomarginal om 70 procent (62).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 9 440 kSEK (11 401).
 • Resultat före skatt uppgick till –8 880 kSEK (–11 324).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –6 418 kSEK (–11 002). Periodens nettokassaflöde, efter erhållen emissionslikvid om netto 47 536 kSEK, uppgick till 40 951 kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till –0,11 SEK (–0,49). Inga utspädningseffekter uppkom.

Första nio månaderna 2020 jämfört med samma period 2019

 • Under de första nio månaderna såldes totalt 20 (13) CADScor®System och 2 120 (2 826, inklusive 1 100 sålda till bolagets kliniska prövningar) engångsplåster, vilket generade intäkter på 1 204 kSEK (1 083) med ett bruttoresultat om 881 kSEK (823), motsvarande en bruttomarginal på 73 procent (76).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 30 925 kSEK (37 283).
 • Resultat före skatt uppgick till –30 085 kSEK (–36 447).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –24 141 kSEK (–36 411). Inklusive erhållen emissionslikvid uppgick periodens nettokassaflöde till 22 698 kSEK (–37 537).
 • Behållning av likvida medel uppgick till 76 413 kSEK (27 685).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,49 SEK (–1,58). Inga utspädningseffekter uppkom.

Händelser under tredje kvartalet 2020

 • Den 15 juli 2020 meddelade bolaget att styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, beslutat om en garanterad företrädesemission om högst 86 156 738 aktier som vid full teckning beräknades tillföra bolaget cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader.
 • Extra bolagsstämma hölls den 11 augusti 2020 för att godkänna emissionen. Dessutom beslutades att utfärda 3 000 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget.
 • Den 3 september meddelade företaget att det tyska hälsoministeriet har tillkännagivit att fonokardiografi för att utesluta kranskärlssjukdomar har potential för allmän användning i Tyskland. Den tyska gemensamma federala kommittén (G-BA) har angivit huvuddragen i de grundläggande delar en eventuell studie bör innefatta. Studien ska utföras av en oberoende vetenskaplig institution och enligt uppsatta riktlinjer från G-BA. ”Vägledningen från G-BA bekräftar det kliniska värdet och relevansen av vår CADScor®-teknik”, säger Per Persson, VD för Acarix.
 • Den 11 september tillkännagav bolaget att emissionen tecknades till totalt cirka 123 procent och inbringade cirka 56 MSEK före kostnader.
 • Den 29 september 2020 meddelade bolaget att en riktad nyemission genomförts till de garanter i företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier.

Händelser efter den 30 september 2020
      ·Den 15 oktober har bolaget ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträdde som Certified Adviser den 19 oktober 2020.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på www.acarix.com

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD
e-post: per.persson@acarix.com
tel: +46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO
e-post: christian.lindholm@acarix.com
tel: +46 705 118 333

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.

Denna information är regulatorisk information som Acarix AB (publ)ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg den 12 november 2020 kl 08.00.

Bilagor

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nexstim Abp ger en uppdatering av pilotstudien kring allvarlig depression på Kuopios universitetssjukhus27.11.2020 13:00:00 CETPressmeddelande

Nexstim Abp ger en uppdatering av pilotstudien kring allvarlig depression på Kuopios universitetssjukhus Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 27.11.2020 kl.14.00 (EET) Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Företaget”) ger en uppdatering av pilotstudien kring användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av allvarlig depression med Nexstim NBT® System på Kuopios universitetssjukhus. Nexstim meddelade den 22 september 2020 att pilotstudien börjar och uppskattade att patientbehandlingarna i studien med tio patienter skulle vara slutförd i slutet av 2020, och resultatet skulle offentliggöras när det blev tillgängligt. Nexstim rapporterar nu att behandlingen av studiens patienter har påbörjats enligt planen, och att flera patienter har slutfört behandlingen. Nexstim uppskattar emellertid för närvarande att behandlingen av vissa patienter kommer att fortsätta under det första kvartalet 2021. Företaget utvärderar kontinuerligt utvecklingen av pande

Saniona AB:s valberedning inför årsstämman 202126.11.2020 16:00:00 CETPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26 november 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021. Enligt instruktionen och arbetsordningen för valberedningen som antagits av bolagsstämman ska valberedningen bestå av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den sista september. Den 30 september 2020 var de två största ägarna som önskar utse en representant till valberedningen Jørgen Drejer och New Leaf Ventures. Dessa aktieägare har utsett varsin representant, enligt nedan, som tillsammans med ordföranden i styrelsen kommer att utgöra Saniona AB:s valberedning. Valberedningens medlemmar är: Søren Skjærbæk, partner på Ursus law firm, Vejle, Danmark, utsedd av Jørgen DrejerJohn Haurum, professionell styrelseledamot i life science bolag och tidigare vd för F-star Biotechnology Limited, Cambridge, Storbrit

FDA identifierar unik kod för CADScor®26.11.2020 14:22:41 CETPressmeddelande

Pressmeddelande (MAR) Malmö, 26 november 2020 FDA identifierar unik kod för CADScor® Efter gårdagens meddelande och ytterligare analys av godkännandet från det amerikanska läkemedelverket, Food and Drug Administration (FDA), meddelade idag Acarix AB att FDA givit marknadsgodkännande av CADScor®System i USA med en ny generisk enhetskod: Coronary artery disease risk indicator using acoustic heart signals. Acarix är det enda företaget på marknaden som har beviljats denna kod. I godkännandet från FDA definieras CADScor® som ett hjälpmedel vid hjärtanalys och diagnos som en riskindikator för kranskärlssjukdom. En produkt som med hjälp av akustiska signaler registrerar hjärtljud och vibrationer för att beräkna en patientspecifik riskkod vilken indikerar förekomst av kranskärlssjukdom. ”Vi är ensamma på marknaden i den här produktkategorin. Detta är en möjlighet som ger oss förutsättningarna att tillsammans med kliniker och samarbetspartners skapa ett nytt segment och en ny klinisk standard p

HOYLU FORTSÄTTER ATT EXPANDERA SIN VERKSAMHET INOM BYGGSEKTORN26.11.2020 08:45:00 CETPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 26 november 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått ytterligare en order från Walbridge, en fullservice entreprenad firma med huvudkontor i Detroit, MI, genom att implementera Hoylus workspaces och lean programvara för att fortsätta att modernisera och förbättra byggprojekteringen och sina arbetsflöden. Walbridge är en befintlig kund hos Hoylu och det nya ordervärdet är 300 000 kronor. Ordern innebär en expansion av Hoylus verksamhet inom byggbranschen med high-end arkitektonisk design och projektledning. "Vi är glada att se våra kunder fortsätta utöka sin verksamhet med Hoylu. Walbridge ligger i framkant när det gäller digital omvandling och innovation och vi är tacksamma för att vi kan vara en liten del av deras framgångsrika resa på det ena stora byggprojektet efter det andra", säger Stein Revelsby, VD Hoylu. För mer information, kontakta: Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoy

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari till september 202026.11.2020 08:45:00 CETPressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september och tredje kvartalet 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar ”Corline har under årets tredje kvartal utvecklats väl vad gäller Renaparin® och samtidigt visat prov på den breda potentialen i bolagets plattformsteknologi. Avtal har slutits med kunder i den medicintekniska delen av verksamheten.” Ekonomisk översikt över det tredje kvartalet 2020 Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2020 uppgick till 368 KSEK (138).Resultatet efter finansiella poster under det tredje kvartalet 2020 uppgick till -2 150 KSEK (-1 932). Resultatet per aktie uppgick under det tredje kvartalet 2020 till cirka -0,13 SEK (-0,12). Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 1160 KSEK (647).Resultatet efter finansiella poster upp

Klövern säljer 12 fastigheter i Malmö, Lund, Norrköping och Västerås för 610 mkr25.11.2020 15:00:00 CETPressmeddelande

Klövern har tecknat avtal med Mileway avseende försäljning av 12 fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 610 mkr. Fastigheterna, som är belägna i Malmö, Lund, Norrköping och Västerås, har en uthyrningsbar yta om cirka 120 700 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för lager/logistik. Hyresvärdet uppgår till 61 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 82 procent. ”Denna försäljning är ytterligare ett steg i Klöverns renodling samtidigt som vi frigör kapital till andra investeringar i våra mer prioriterade segment”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Klövern. Frånträde är planerat till den 15 januari 2021. Följande fastigheter omfattas av försäljningen: Malmö: Kullen 1, Fältsippan 8, Krukskärvan 9, Stiglädret 10 och Ventilen 4 Lund: Annedal 9, Kvartsen 6 och Trumlan 1 Norrköping: Malmen 5, Silvret 2 och Slakthuset 14 Västerås: Friledningen 18 Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, ru

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum