Trafikverket

En halv miljard i stöd för hållbara stadsmiljöer

Dela

För att främja en ökad kollektiv- och cykeltrafik delar Trafikverket ut 468 miljoner kronor i stöd för över 100 åtgärder till kommuner och landsting. Stödet ska skapa förutsättningar för innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar.

Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till 34 kommuner och landsting runt om i landet.  En nyhet för 2017 är att även cykelåtgärder omfattas av stadsmiljöavtal. Merparten av både ansökningar och beviljade åtgärder handlar om insatser för cykel som ny- eller ombyggnad av gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar.

Kollektivtrafikåtgärder som görs möjliga av stödet är ombyggnation av hållplatser, busskörfält och andra framkomlighetsåtgärder. Det enskilt största stödet på 100 miljoner går till upprustning av Stockholms kollektivtrafik.  

Motprestation ger större utväxling för pengarna
Som villkor för att få stödet måste kommunerna genomföra motprestationer, åtgärder som till exempel bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Stadsmiljöstöd och motprestation skapar tillsammans ett paket med flera åtgärder som gynnar hållbara stadsmiljöer.

Läs mer om alla projekt som beviljats bidrag för hållbara stadsmiljöer 2017
Läs mer om stadsmiljöavtal

Fakta
Stadsmiljöavtal är ett statligt stöd för hållbara stadsmiljöer och delas ut på uppdrag av regeringen. Stödet uppgår sammanlagt till 2,75 miljarder kronor under perioden 2015–2018. I och med denna omgång har sammanlagt drygt 1,7 miljarder kronor fördelats och skapat förutsättningar för mer cykel- och kollektivtrafik.

Nyckelord

Kontakter

För mer information
Lennart Kalander, avdelningschef Nationell Planering, 010-123 75 38

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum