Skolverket

En miljard ska stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen

Dela

Kommuner och huvudmän för fristående skolor kan begära ut en miljard från Skolverket för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Nu är det klart hur mycket var och en kan få. Bidraget fördelas utifrån elevantal och med hänsyn till socioekonomiska faktorer.

– Familjebakgrundens betydelse för betygen har ökat. Kommuner och ansvariga för fristående skolor behöver göra allt de kan för att förbättra likvärdigheten. Staten går nu in och stöttar dem med en miljard som de kan begära ut från Skolverket, säger Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Hänsyn till socioekonomiska faktorer

Statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling fördelas utifrån elevantalet men med en viktning med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Detta har sammanställts av SCB i ett årligt index som räknas fram varje år. Statsbidraget ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan.

– Vi vill redan nu kommunicera hur mycket var och en kan begära ut av bidraget så att huvudmännen kan börja förbereda sig. Mer detaljerad information om villkor och vad bidraget kan användas till kommer senare i vår, säger Andreas Spång.

Skolan ska vara likvärdig

Skollagen slår fast att skolan ska vara likvärdig. Alla elever ska få en skola av hög kvalitet. Skolan ska sträva efter att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

För frågor kontakta

Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket, 08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Många lärare trivs i skolan – samtidigt förekommer hot och våld25.4.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Nio av tio lärare upplever att de bemöts med respekt och att de trivs i skolan. Mer än nio av tio högstadielärare anser att stämningen är trevlig på de flesta eller alla lektioner. Nästan lika stor andel lärare anser att det överlag råder studiero. Nio av tio elever trivs i skolan men har en något mindre positiv bild av studieron. Drygt sex av tio elever upplever att de har arbetsro på de flesta eller alla lektioner. Det visar Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018”.

Andelen förskollärare minskar9.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan. Det visar Skolverkets statistik som även går att bryta ned på respektive förskola, kommun eller län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum