Trafikverket

En ny E4 genom Åsberget får en nordlig sträckning

Dela

Trafikverket har beslutat att välja den norra korridoren för en ny E4 genom Åsberget. Denna sträckning leder bort mest trafik från centrum och får större positiv inverkan på trafiksäkerhet, buller och luftkvalitet.

Det norra alternativet ger också större möjligheter till smidiga trafikplatser både norr och söder om tunneln och kopplingen till det lokala vägnätet i Örnsköldsvik blir mycket bra.

Åtgärden ligger långt fram i planeringen och i dag finns inga pengar avsatta i förslaget till ny Nationell plan 2018-2029.

- Även om vi inte har finansiering klar så är beslutet ändå ett steg närmare ett genomförande av projektet. Som nästa steg kommer vi att göra en översiktlig analys av alternativa finansieringsformer säger Per-Henrik Fräjdin, åtgärdsplanerare på Trafikverket.

Den valda korridoren förordas också av Örnsköldsviks kommun. Trafiken genom centrum beräknas minska med 55 %. E4 får en förbättrad framkomlighet, medan stadskärnan får lägre utsläpp och säkrare och smidigare trafikmiljö för främst cyklister och gående.

I väntan på den nya sträckningen arbetar Trafikverket och kommunen tillsammans med för att förbättra säkerhet och miljö längs den befintliga E4.

- Vi bygger bort två farliga korsningar under 2022-2023. Korsningen med väg 352 (Björnavägen) blir en cirkulationsplats och korsningen med väg 348 i Överhörnäs byggs om till en trafikplats, säger Per-Henrik Fräjdin.

Andra gemensamma åtgärder som pågår och planeras är

  • Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och övergångsställen i centrala delarna av Örnsköldsvik.
  • Ökad säkerhet för gående och cyklister längs Åsvägen.
  • Åtgärder och program för en bättre luftkvalitet.

Den nya sträckningen kommer att ansluta till befintlig E4 vid Bröstarondellen i norr och vid infarten till golfbanan vid Ås i söder.

Kontakter

Per-Henrik Fräjdin, Trafikverket Region Mitt, 010 – 123 61 90
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum