Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov

Dela

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2021–2023. Foto Tomas Ärlemo
Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2021–2023. Foto Tomas Ärlemo

- Kraftsystemet präglas av en allt snabbare omställning till följd av politiska beslut, utveckling av ny teknik, nya användarmönster och helt nya användningsområden för el. Det ställer ökade krav på oss för att säkerställa ett kraftsystem som är säkert, effektivt och rustat för nya utmaningar, säger Peter Wigert, finansdirektör på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät genomför nu ett stort antal projekt för att möta dessa förväntningar. Förutom att nya ledningar byggs rustas gamla ledningar upp. Vi planerar att investera närmare 60 miljarder kronor i transmissionsnätet och för verksamhetsinvesteringar såsom IT-projekt under de kommande tio åren.

- En förutsättning för att vi ska hålla investeringstakten är att vi lyckas med framkomlighet och tillstånd. Tillståndsprocesserna pågår under många år och är beroende av såväl Svenska kraftnäts arbete som andra myndigheters beslut. Utan tillstånd kan projekt inte genomföras enligt plan, säger Peter Wigert.

Under perioden 2021–2023 ser vi en ökad andel projekt med fokus på IT. Totalt planeras investeringar om cirka 2,5 miljarder kronor. Det är investeringar som behövs för att möta kraven som följer av ett förändrat kraftsystem med nya krav på stödtjänster och anpassade marknadslösningar. Det rör sig även om att implementera det europeiska regelverk som växt fram under senare år och som konkretiseras i nätkoderna.

Läs Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2021-2023 här

Läs Systemutvecklingsplan 2020-2029 här

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Bilder

Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2021–2023. Foto Tomas Ärlemo
Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2021–2023. Foto Tomas Ärlemo
Ladda ned bild
Peter Wigert, finansdirektör på Svenska kraftnät. Foto Johan Alp
Peter Wigert, finansdirektör på Svenska kraftnät. Foto Johan Alp
Ladda ned bild

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 700 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum