En pålitlig partner för skolor världen över firar sin första årsdag

Dela

Stockholm, Sept. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- För att se det här innehållet från cdn.filestackcontent.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

(STOCKHOLM, 01 September 2021) - Ouriginal, Europas ledande leverantör av plagiatkontroll och lösningar i att förebygga plagiat, förkunnar med glädje deras förstaårsjubileum som en ny organisation och nytt varumärke. Det var för ett år sedan som Ouriginal lanserades, som en följd av sammanslagningen mellan Urkund och PlagScan. Innan dess var dessa båda företag marknadsledare i sina respektive regioner, Norden och DACH (Tyskland, Österrike, Schweiz). Under detta första år som etablerat företag uppfyllde Ouriginal inte bara förväntningarna med att ta arvet vidare från de två tidigare företagen, det har också blivit erkänt som en ledare inom kunskap och utbildning, inom både den akademiska sfären, vid högskolor och universitet, samt skapat sig ett namn inom gymnasieskolorna. Detta visar på ett stort ökat behov av lösningar för förebyggande av plagiat som Ouriginal, samtidigt är det också ett tecken på förtroendet för Ouriginals förmåga att tillgodose lärarnas behov.

En gemensam resa mot unikt skapande

I September 2020 skrevs ett nytt kapitel för en avancerad plagiatförebyggande lösning; Urkund och PlagScan gick officiellt samman under ett nytt namn: Ouriginal.

”När vi lanserade Ouriginal för ett år sedan var det ett ambitiöst projekt: vi hade trots allt inte bara två väletablerade och respekterade varumärken som behövde gå samman under en enad ”flagga”, utan vi behövde också sammanfogas till ett enda företag som kunde erbjuda lika hög kvalitet som kunderna kände till sen tidigare, och samtidigt fortsätta i fotspåren från företagens arv,” säger Andreas Ohlson, VD för Ouriginal. ”Ser man till var vi står nu, så är jag stolt över att kunna säga att vi överträffat våra förväntningar.”

Ouriginals roll under pandemin

Under de senaste tolv månaderna har företaget bevittnat djupgående förändringar, till största del på grund av pandemins påfrestningar på utbildningssektorn. ”Att påbörja en ny resa under en pandemi var definitivt ett åtagande som krävde mod. Men, som ett företag som prioriterar sina kunder i första hand, visade detta sig vara rätt beslut. Lärare hade inte längre möjligheten att träffa eller interagera med studenter och elever som de är vana vid att göra, och de var i stort behov av att kunna säkerställa – trots omständigheterna – att deras studenter och elever kunde göra sina uppgifter på egen hand. Ouriginal visade sig bli förstahandslösningen som kunde hjälpa lärarna i denna prövande tid,” fortsätter Andreas Ohlson.

”Allt detta vore omöjligt om det inte vore för två saker: nummer ett, var och en på Ouriginal som lagt ner mycket energi i att sätta Ouriginal på EdTech-kartan som en ledande roll. Nummer två, våra kunder och partners som litar på oss och som fortsätter att tro på oss och våra tjänster,” avslutar Ohlson.

En produkt skrädarsydd för att tillgodose lärares behov

Ouriginals produktlösning  tillgodoser lärarnas behov i en allt mer digitaliserad inlärningsmiljö. Med hjälp av Ouriginal ges möjligheten att hitta textmatchningar i inlämnat innehåll, oberoende av språk, och ger också insikter i utvecklingen av elevernas skrivförmåga. Ouriginal integreras sömlöst med de mest populära lärplattformarna och är ett effektivit verktyg för alla skolor och universitet som vill främja akademisk integritet och unikt skrivande.

För mer information om företaget, varumärket, och produkten, vänligen besökwww.ouriginal.com

Andreas Ohlson, tillsammans med representanter, ställer mer än gärna upp för intervjuer. Vänligen kontakta press@ouriginal.com för att boka ett möte.

About Ouriginal - SE
Med mer än tre decenniers påvisad erfarenhet är Ouriginal företaget som levererar den banbrytande tekniken inom området textmatchning och förebyggande av plagiering. Företagets programvara hjälper studenter att tänka självständigt, sparar tid för lärare vid utvärdering av uppgifter och hjälper företag att bevara sitt goda rykte.

Contact
Chief Marketing Officer
Verena Kunz-Gehrmann
verena.kunz-gehrmann@ouriginal.com
+491623792837

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Mangold Insight presenterar ny analys om Terranets möjligheter21.9.2021 10:14:59 CEST | Pressmeddelande

I en ny analys upprepar Mangold Insight sin köprekommendation för Terranets aktie efter de senaste framstegen för företaget och med utgångspunkt i den höga aktiviteten i fordonsindustrin. Det expanderande teamet med ett högre kommersiellt fokus lyfts fram i kombination med den patenterade teknologin. Den livräddande VoxelFlow-tekniken kompletterar annan sensorteknologi i dagens fordon. Möjligheten att kunna klassificera och följa objekt upp till hundra gånger snabbare än branschstandarden är dess mest unika attribut, i kombination med den höga bildkvaliteten som teknologin genererar. Du hittar analysen "Snabbare Takt framåt" här: https://bit.ly/3nSsz55 För mer information om Terranet: Pär-Olof Johannesson Tel: +46 70 332 32 62 E-post: parolof.johannesson@terranet.se Om Terranet Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och autonoma fo

Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma21.9.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 oktober 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman. Kallelsen är bifogad till detta pressmeddelande. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 21 oktober 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt. Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelse av incitamentsaktier till deltagarna i programmet. Deltagande Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara införd i den av Eur

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden17.9.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden.Förslaget till riktlinjer för 2022lämnas till Finansdepartementet i dag. Riksgälden ser inte behov av några större ändringar i riktlinjerna efter att de justeringar som gjorts de senaste åren har lett till en mer övergripande styrning av skuldförvaltningen. Därmed har Riksgälden god flexibilitet att hantera stora variationer i statens lånebehov inom de ramar som riktlinjerna ger. Regeringen beslutar om riktlinjerna varje år senast den 15 november. Beslutet fattas efter att Riksgälden har lämnat sitt förslag och Riksbanken har yttrat sig över förslaget. I riktlinjerna fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Riktvärden för sammansättning och löptid ligger fast Sammansättning Real kronskuld – andelen ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.Skuld i utländsk valuta – expone

Saniona utser Robert Hoffman till ny styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet16.9.2021 17:50:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag att styrelsen kompletteras med Robert E. Hoffman enligt beslut av den extra bolagsstämma som avhölls den 16 september 2021. Hoffman är en erfaren finansdirektör och styrelseledamot, med nära 30 års erfarenhet inom redovisning, ekonomiförvaltning, kapitalanskaffning, strategisk planering, företagsledning, investerarrelationer och ledarskap. ”Roberts gedigna erfarenhet av att leda och agera rådgivare till amerikanska börsnoterade bolag i företagsfinansiella frågor, investerarrelationer och andra relaterade verksamheter kommer att vara värdefull för vår fortsatta utveckling av styrelsen och utvärderingen av en framtida notering i USA”, säger J. Donald deBethizy, styrelseordförande i Saniona. ”Jag ser Saniona som ett bolag med en avsevärd outnyttjad potential. Det finns en enorm kapacitet i pipelinen och kompetensen och jag ser fra

Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 september 2021 i Saniona AB16.9.2021 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Idag, den 16 september 2021, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Val och arvodering av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Robert E. Hoffman som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 26 maj 2021. Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till Robert E. Hoffman för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvararande ett årligt arvode om 390 000 kronor, varav 140 000 kronor avser det ytterligare a

Kinnevik investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa16.9.2021 15:08:57 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa. Spring Health hjälper arbetsgivare att modernisera sina erbjudanden inom beteendemässig hälsa med den mest omfattande lösningen för medarbetares välbefinnande. Bolaget grundandes av April Koh och Dr Adam Chekroud i New York med visionen om att bygga en värld där gissningar inte är en del av psykologisk vård. Alltför ofta måste patienter testa sig fram till effektiva lösningar för psykisk hälsa. Spring Health bygger en datainfrastruktur för att ta mer precisa beslut när det kommer till matchning av utförare och personanpassade behandlingsplaner. Data visar att metoden uppnår ledande resultat på halva tiden jämfört andra i branschen. Spring Health erbjuder en samlad punkt för alla sorters stöd – från digitala övningar för personalen, till coachning, terapi eller medicinering – vilket leder till snabbare resultat, högre engagemang samt hälsosammare,

Saniona utser Wendy Dwyer till Chief Business Officer15.9.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 15 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag rekryteringen av Wendy Dwyer till rollen som Chief Business Officer. Dwyer har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling, licensiering och företagstransaktioner. Hon kommer närmast från rollen som Chief Business Officer på Surface Oncology Inc., där hon hade en avgörande roll i en affär värd 815 miljoner USD med en upfront-betalning om 85 miljoner USD för en preklinisk immunoonkologisk tillgång. Rami Levin, koncernchef och VD på Saniona, kommenterar: ”Sanionas strategi är att självständigt utveckla och kommersialisera våra proprietära molekyler för sällsynta sjukdomar. Detta eftersom vi är övertygade om att det är så vi bäst maximerar värdet på lång sikt. Samtidigt utvärderar vi aktivt olika möjligheter till affärsutveckling som en viktig källa till icke utspädande kapital som kan bidra till att finansiera vår verksamhet. Wend

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum