Värmdö Kommun

En smartare skola – Vision 100 av 100 och resan mot en digital miljö utöver det vanliga

Dela

En smartare skola är projektet för en framtida smart digital miljö kopplat till förskola och skola i Värmdö kommun. Huvuduppdraget är att för utbildningsväsendet i kommunen presentera en attraktiv och flexibel digital lösning i framkant, bestående av digitala tjänster och funktioner som möter upp framtidens behov och utmaningar. En upphandling planeras att genomföras under kvartal två och tre i år.

Inom ramen för Vårt smartare Värmdö, en satsning på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, automatisering och välfärdsteknik inom Värmdö kommun, ryms projektet En smartare skola. Projektet som startade under våren 2020 ämnar att via upphandling och en aktiv dialog med marknaden presentera en smart digital miljö kopplat till förskola och skola i Värmdö kommun, med utgångspunkt från de behov och önskemål som finns hos målgrupperna för projektet.

Projektet adresserar behovet av en kvalitativ, flexibel, innovativ och effektiv infrastruktur, som kan användas på alla enheter inom kommunens utbildningsorganisation och fungera som en helhetslösning med anpassningsmöjligheter för olika åldrar och behov. Den nya framtida digitala miljön är i sin tur tänkt att förenkla samspel, administration och kommunikation mellan och för alla personer med koppling till förskola och skola i kommunen. Något som i sin tur ska möjliggöra för en smartare och mer effektiv digital närvaro.

- Utbildningsväsendet i kommunen är en central och viktig del i många värmdöbors vardag, säger Fredrik Snejbjerg (L), ordförande i utbildningsnämnden Värmdö kommun. Att kunna erbjuda digitala smarta lösningar som svarar upp mot deras behov och verklighet samt framtidens krav och utmaningar är därför ett prioriterat och viktigt uppdrag i vår roll som huvudman.


En gemensam digital miljö i framkant år 2023

Projektet har en tidsplan som sträcker sig fram till vintern 2023. Då ska den nya digitala miljön enligt plan vara implementerad och säkerställd inom alla utbildningsenheter i kommunen; från förskola till gymnasium. Den stora implementeringen kommer att föregås av införande av lösningen på ett antal pilotenheter (förskola och skolor) som varit delaktiga i olika funktioner projektet igenom. Under 2020 har fokus för projektet bland annat varit att föra dialog kring behov och krav med olika målgrupper samt att ta fram en gemensam behovsbild.

Remiss för upphandlingsunderlag samt RFI offentliggjord

I dagarna publiceras en behovsbeskrivning i remissform för möjlighet till översyn för intresserade. Materialet kommer framöver utgöra en viktig del i framtagandet av ett underlag till den kommande upphandlingen. Inom ramen för projektet genomförs också en omfattande marknadsdialog och Värmdö kommun har nu publicerat en andra RFI (Request for Information), som syftar till att hämta in värdefulla synpunkter från leverantörer på marknaden. RFI:n är skriven på engelska och har publicerats både nationellt och internationellt för att nå en så bred marknad som möjligt.

- I strävan efter en smart digital miljö som bidrar till en skola utöver det vanliga i Värmdö kommun är våra dörrar öppna för alla aktörer som tror sig kunna bidra till vårt önskade slutresultat, nationella som internationella säger Erik Sanner, projektledare för En smartare skola, Värmdö kommun.

Projektets vision – 100 av 100

Visionen för En smartare skola tar avstamp i principen "100 av 100", där varje barn, elev och medarbetare når sin maximala utvecklingspotential i en möjliggörande organisation. Tanken är att det finns tre grundområden som verkar i symbios och tillsammans är avgörande för möjligheten att uppnå målbilden En smartare skola; Vår smarta pedagogiska miljö, Vår smarta kompetens och Vår smarta organisation.

- Vi vill utmana bilden av, och uppfattningen om, vad som kan erbjudas utbildningssektorn när det kommer till plattformar, system och andra digitala lösningar, berättar Erik. Vi vill erbjuda våra elever, vårdnadshavare och anställda en upplevelse i framkant. Därför siktar också visionen högt, för att sätta ribban.

Värmdö satsar på innovation och digital utveckling

Värmdö kommun meddelade nyligen att det görs en tydlig, målinriktad och övergripande satsning på innovation och digital utveckling under budgetperioden 2021-2023; Vårt smartare Värmdö. En del av denna satsning möjliggörs genom att man från och med den första februari i år samlat kompetenser i kommunen inom formatet för en HUB, inriktad mot innovation och utveckling inom digitalisering. Målet är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv utveckling av kommunens tjänster, samt balans mellan förvaltning, utveckling och innovation. HUB:en, där projektet en Smartare skola delvis kommer hanteras, ska också resultera i en samlad produktivitet samt en ökad takt i digitaliserings- och utvecklingsarbete i kommunen.

Ta del av mer information kring projektet En smartare skola via:
www.varmdo.se/ensmartareskola 


Se en kort film om projektets vision:
www.varmdo.se/ensmartareskolavision 


Underlaget som finns ute för remiss finns att erhålla via ensmartareskola@varmdo.se  . Där, eller via E-avrop och/eller i EU:s databas (TED), hittas även RFI:n.

E-avrop:
https://www.e-avrop.com/varmdo/visa/RFI.aspx?id=1570 

Läs mer om Vårt smartare Värmdö och den nya HUB:en:
Värmdö satsar på innovation och digital utveckling 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

Vi behöver göra välfärd på ett nytt sätt för att klara framtiden. Därför satsar vi på bygget av Vårt Smartare Värmdö!11.3.2021 16:43:38 CET | Pressmeddelande

I takt med att vi blir fler äldre och färre i arbetsför ålder, och därmed får mindre skatteintäkter till Värmdö kommun måste vi tänka nytt. Färre måste kunna göra mer för fler utan att tumma på servicen till dig som kommuninvånare och företagare.​ Vi måste arbeta smartare, tillsammans, för att skapa bästa möjliga värde för varje skattekrona. Därför satsar vi nu på att bygga Vårt Smartare Värmdö med målsättning att skapa stolta och nöjda medborgare genom motiverade och sunda medarbetare.

Utan träning, inget resultat! Därför lanserar vi Academy för ett Smartare Värmdö.11.3.2021 15:16:43 CET | Pressmeddelande

Vi startar Academy för ett smartare Värmdö som en viktig energi- och kompetensinjektion i vårt viktiga arbete med att framtidssäkra kommunen. Vår nystartade Academy syftar till att hjälpa våra ledare att dra det tunga lasset med att utforska det möjliga och förverkliga det extraordinära. Helt enkelt, att hjälpa dem att bli smartare och starkare i att driva våra viktiga förändringar. Vi kan nämligen inte planera oss in i framtiden, vi måste göra! Och för att göra det, måste våra nyckelspelare få träning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum