Svenska kraftnät

En statusuppdatering om läget i kraftsystemet

Dela

Svenska kraftnät publicerar nu en statusuppdatering om det aktuella läget i kraftsystemet i Systemutvecklingsplan 2020–2029. Planen ger en överblick över kraftsystemets utmaningar och pågående arbete för att möta samhällets behov av el.

Fotograf Tomas Ärlemo
Fotograf Tomas Ärlemo

I november 2017 publicerades Systemutvecklingsplan 2018–2027. Den är en samlad presentation av hur Svenska kraftnät ser på de utmaningar kraftsystemet står inför och vilka lösningar som behövs för att hantera dem. Statusuppdateringen följer upp vad som hänt de senaste två åren och sammanfattar även kraftsystemets utmaningar samt vilket arbete som pågår för att möta dem. Systemutvecklingsplan 2020–2029 innehåller också den tioåriga nätutvecklingsplanen för perioden 2020–2029.

- Utvecklingen av kraftsystemet består av många olika delar som införandet av europeiska regelverk, stora reinvesteringar och satsningar inom digitalisering och IT. Syftet med Systemutvecklingsplanen är att ge en överblick över det, säger Lowina Lundström, chef för division System.

Systemutvecklingsplanen ger en uppdaterad bild av kommande investeringar i nätet. Den samlade investeringsvolymen för tioårsperioden beräknas öka till cirka 60 miljarder kronor. Bland annat har genomförandet av NordSyd-paketet inletts, en satsning för att förstärka överföringskapaciteten i Mellansverige.

- Precis som tidigare ser vi en fortsatt snabb omställning av kraftsystemet, på grund av både politiska beslut och utveckling av ny teknik, nya användarmönster och helt nya användningsområden för el. Det ställer både ökade men även delvis andra krav på oss för att säkerställa ett kraftsystem som är säkert, effektivt och rustat för nya utmaningar, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät.

För ett välfärdssamhälle och en industrination som Sverige är vikten av säker elförsörjning centralt. Det gäller inte minst mot bakgrund av energiomställningen, digitaliseringen och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld.

- Jag hoppas att såväl generalisten som den tekniska experten ska finna värdefull och intressant läsning i rapporten och jag ser fram emot en konstruktiv dialog rörande våra gemensamma utmaningar framöver, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Läs den statusuppdaterade Systemutvecklingsplanen 2020-2029 här

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Bilder

Fotograf Tomas Ärlemo
Fotograf Tomas Ärlemo
Ladda ned bild

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 700 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov3.3.2020 12:00:00 CETPressmeddelande

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum