Specialpedagogiska skolmyndighetenSpecialpedagogiska skolmyndigheten

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel

Dela

Bygg tillitsfulla relationer, arbeta med struktur och stöd, och skapa ett utvecklande klimat. Så kan idrottslärare utforma en tillgänglig undervisning för alla elever i ämnet idrott och hälsa, visar en ny forskningssammanställning som Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar idag.

Vissa elever upplever att de inte kan delta, vissa elever möter svårigheter i det sociala samspelet, och i många skolor är frånvaron hög på lektionerna i ämnet idrott och hälsa.

– Det här är institutets första systematiska översikt inom det viktiga ämnet idrott och hälsa, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff. Översikten har genomförts som ett samverkansprojekt med Specialpedagogiska skolmyndigheten, vilket har varit till stort gagn för översiktens kvalitet i och med dess fokus på en tillgänglig lärmiljö för alla elever, fortsätter Camilo von Greiff.

Resultaten från forskningssammanställningen kan bidra till att alla elever ska kunna och vilja delta i ämnet idrott och hälsa. Genom att göra lektionerna och instruktionerna mer förutsägbara kan det bidra till att undervisningen i ämnet idrott och hälsa blir mer tillgänglig för alla elever. Den här översikten ger lärare inblick i hur viktigt det är med tillitsfulla relationer, struktur och stöd och ett utvecklande klimat när man planerar och utformar en undervisning för alla elever, oavsett funktionsförmåga.

– Alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, behöver en undervisning i ämnet idrott och hälsa där man får känna att man kan delta och utvecklas. Lärares planering och arbetssätt kan göra stor skillnad för elevers förutsättningar att vara delaktiga. Den här översikten är en källa till inspiration som kan bidra till att utveckla undervisningen i ämnet, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel finns att beställa som trycksak och hämta i fulltext i pdf-format på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Erika BergmanPressekreterare, Ansvarig för myndighetens mediearbete

Erika Bergman är pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon samordnar myndighetens medieservice för journalister och andra som är intresserade av de senaste nyheterna från Specialpedagogiska skolmyndigheten och vårt arbete och uppdrag.

Tel:070-577 08 83erika.bergman@spsm.se

Bilder

Om

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand

010 473 50 00https://www.spsm.se/

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, skolor, vuxenutbildningar och förskolor i hela landet. Vi erbjuder expertkunskap, kurser och konferenser inom specialpedagogik. Genom rådgivning och utredning arbetar vi nära skolor och förskolor i landets alla län. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Följ Specialpedagogiska skolmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Nya forskarskrifter ökar skolors kunskap om adhd7.9.2021 07:02:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan en funktionsnedsättning som adhd påverka en elevs förutsättningar att lära? Vad kan skolan göra för att ge eleven bra stöd, och hur upplever eleverna själva att adhd påverkar dem och deras skolgång? I tre nya skrifter från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, sammanfattar och presenterar forskare olika forskningsresultat för att öka kunskap om adhd och strategier skolor kan ha nytta av.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum