Specialpedagogiska skolmyndighetenSpecialpedagogiska skolmyndigheten

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel

Dela

Bygg tillitsfulla relationer, arbeta med struktur och stöd, och skapa ett utvecklande klimat. Så kan idrottslärare utforma en tillgänglig undervisning för alla elever i ämnet idrott och hälsa, visar en ny forskningssammanställning som Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar idag.

Vissa elever upplever att de inte kan delta, vissa elever möter svårigheter i det sociala samspelet, och i många skolor är frånvaron hög på lektionerna i ämnet idrott och hälsa.

– Det här är institutets första systematiska översikt inom det viktiga ämnet idrott och hälsa, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff. Översikten har genomförts som ett samverkansprojekt med Specialpedagogiska skolmyndigheten, vilket har varit till stort gagn för översiktens kvalitet i och med dess fokus på en tillgänglig lärmiljö för alla elever, fortsätter Camilo von Greiff.

Resultaten från forskningssammanställningen kan bidra till att alla elever ska kunna och vilja delta i ämnet idrott och hälsa. Genom att göra lektionerna och instruktionerna mer förutsägbara kan det bidra till att undervisningen i ämnet idrott och hälsa blir mer tillgänglig för alla elever. Den här översikten ger lärare inblick i hur viktigt det är med tillitsfulla relationer, struktur och stöd och ett utvecklande klimat när man planerar och utformar en undervisning för alla elever, oavsett funktionsförmåga.

– Alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, behöver en undervisning i ämnet idrott och hälsa där man får känna att man kan delta och utvecklas. Lärares planering och arbetssätt kan göra stor skillnad för elevers förutsättningar att vara delaktiga. Den här översikten är en källa till inspiration som kan bidra till att utveckla undervisningen i ämnet, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel finns att beställa som trycksak och hämta i fulltext i pdf-format på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Erika BergmanPressekreterare, Ansvarig för myndighetens mediearbete

Erika Bergman är pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon samordnar myndighetens medieservice för journalister och andra som är intresserade av de senaste nyheterna från Specialpedagogiska skolmyndigheten och vårt arbete och uppdrag.

Tel:070-577 08 83erika.bergman@spsm.se

Bilder

Om

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand

010 473 50 00https://www.spsm.se/

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, skolor, vuxenutbildningar och förskolor i hela landet. Vi erbjuder expertkunskap, kurser och konferenser inom specialpedagogik. Genom rådgivning och utredning arbetar vi nära skolor och förskolor i landets alla län. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Följ Specialpedagogiska skolmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pressinbjudan: Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan9.3.2020 15:30:00 CETPressmeddelande

Brister i likvärdigheten i svensk skola är en fråga som får stor uppmärksamhet. Hur ser elever i utsatta kommuner och förorter på sin skola och hur ser våra specialpedagogiska rådgivare att förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning påverkas? Välkommen till frukostseminarium där Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med forskare och andra myndigheter belyser likvärdighet ur ett nationellt perspektiv. Tid: Torsdag 12 mars klockan 08.00 – 09:00 (frukost från kl 07.30) ​Plats: Stockholm, Waterfront, Nils Ericons plan 4, konferenslokal C4 Under frukostseminariet presenteras betänkandet ”Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan” som är en bilaga till Långtidsutredningen 2019, och rapporten ”Utanförskap, våld och kärlek till orten – barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter” som Barnombudsmannen gav ut 2018. Specialpedagogiska skolmyndigheten, med rådgivningsverksamhet över hela landet, bidrar också med sin bild av hur likvärdigheten ser

Pressinbjudan: Viktig skolledarkonferens om utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola9.3.2020 10:02:00 CETPressmeddelande

​Rektor med vetande är en skolledarkonferens som har arrangerats sedan 2008 och är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Konferensen behandlar utmaningar och möjligheter som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Årets konferens äger rum den 11 mars på Hus N, Linnéuniversitetet i Växjö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum