Värmdö Kommun

En trygg framtid för Värmdös äldre

Dela

Digitalisering, social hållbarhet och attraktivt arbetsgivarperspektiv. Det är de tre fokusområden som lyfts i den vision som tagits fram för framtidens äldreomsorg i Värmdö.

Värmdö kommun har tagit fram en vision för framtidens äldreomsorg. Den ska tydliggöra vilka prioriteringar som ska göras för att uppnå en ökad kvalitet samtidigt som kommunen har en god ekonomisk hushållning. Mål på kort och medellång sikt kommer att tas fram inför varje budgetprocess för att möjliggöra att visionen går att nå till år 2030.

- Vår vision är att de äldre i Värmdö ska ha möjlighet till ett självständigt liv men också få det stöd man faktiskt behöver för att känna sig trygg. Vi vill att Värmdö kommun ska vara i framkant med den tekniska utvecklingen, vi vill samarbeta med universitet och högskolor och vi vill ta del av all den forskning som bedrivs. Det här vill vi göra tillsammans med dagens äldre men också morgondagens - på så sätt kan vi få den bästa äldreomsorgen som är möjlig att skapa, säger Anna Lipinska (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

En viktig del i visionsdokumentet är de äldres självständighet, något som kan skapas genom en ökad digitalisering. Exempel på det är nybyggnation med fokus på smarta hem där digitala lösningar och hemrehabteam skapas.

- Visionen visar på en modern äldreomsorg där brukarens självständighet står in centrum, som möter och tillgodoser behoven hos morgondagens äldre med innovation, nytänkande och nya arbetssätt. Behoven hos framtidens äldre möts med hjälp av välfärdsteknik, service och vård i hemmet, rehabilitering och fler valmöjligheter, säger Anna Lipinska (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Nya arbetssätt och medarbetarfokus

Värmdö kommun hade vid 2019 års slut 45 000 invånare och befolkningsprognosen visar på en stadigt ökande befolkning. Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet äldre ökar fram till 2030 och i åldersgruppen 80 år och äldre motsvarar ökningen 116 procent, den åldersgrupp där behoven av äldreomsorg är som störst.

- Det kommer att kräva en hel del av organisationen – vi kommer behöva ställa om. För att möta dagens och morgondagens behov i relationer till de resurser som finns så behöver vi förändra vårt synsätt och tydliggöra vilka målbilder vi har för vår äldreomsorg, säger Mahria Lövkvist, tf vård- och omsorgschef i Värmdö.

I dagsläget har 26 procent av befolkningen 80 år och äldre hemtjänst respektive 12 procent särskilt boende av antalet 80 år och äldre i Värmdö. I takt med denna utveckling förväntas också de relativa skatteintäkterna att minska och att andelen i arbetsför ålder minskar i relation till barn och äldre.

En utgångspunkt för visionen har varit kvarboendeprincipen som innebär att den äldre person som så önskar ska få bo kvar i sitt ordinära boende så länge det är möjligt.

- Här behöver vi vara en del av innovationen, tänka nytt och möjliggöra för nya digitala och tekniska hjälpmedel. På så sätt kan vi stötta personer såväl i ordinärt som särskilt boende, interaktivt och med fysisk närvaro, säger Mahria Lövkvist.

Visionsdokumentet ska också påvisa kommunens strävan efter att ligga i framkant även när det gäller kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare. För att kunna erbjuda den bästa och tryggaste äldreomsorgen så krävs en självständig organisation där personalen känner sin betydelse. Visionen lägger därför vikt på nya arbetssätt där man drar nytta av fler yrkesgrupper och att etablera samarbeten i samhället i övrigt med organisationer och enskilda i form av frivilligorganisationer, volontärer och näringsliv.

Visionsdokumentet kommer att beslutas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 23 juni. Läs visionen i sin helhet i dokumentet som finns bifogat.

Nyckelord

Kontakter

Mahria Persson LövkvistTillförordnad kontorschef Vård- och omsorgskontoret

Fotograf: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildatelje. Fotografens namn ska anges vid användning av bilderna.

08-570 473 34mahria.lovkvist@varmdo.se

Anna Lipinska (KD)Ordförande Vård- och omsorgsnämnden / kommunalråd

Fotograf: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildatelje. Fotografens namn ska anges vid användning av bilderna.

anna.lipinska@varmdo.se

Bilder

Dokument

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

Stockholm Craft Week, 1–4 oktober 20202.9.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

I veckan släpptes programmet till den andra upplagan av Stockholm Craft Week, en satsning på svenskt samtida konsthantverk. Stockholm Craft Weeks syfte är att synliggöra det internationellt sett högkvalitativa svenska konsthantverket och nå en ny publik. Programmet innehåller bland annat konstnärsamtal och öppna ateljéer och äger rum på Värmdö, Gustavsbergs hamn samt i centrala Stockholm den 1–4 oktober 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum