Jernkontoret

Energiministern i möte med Jernkontorets vd om elektrifieringen av stålindustrin

Dela

Den 11 april tog energiminister Khashayar Farmanbar emot Annika Roos, vd på Jernkontoret, och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, för ett möte på Infrastrukturdepartementet. Tillgång till och utbyggnad för dubbelt så mycket fossilfri el diskuterades samt hur industrin kan bistå för att politiken ska kunna öka tempot i beslutsfattandet.

Annika Roos, vd på Jernkontoret, har pekat ut energiförsörjning som en av järn- och stålindustrin absolut viktigaste frågor. Jernkontoret har varit aktiva under regeringens arbete med elektrifieringsstrategin och den 11 april möttes Annika Roos, Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret och energiminister Khashayar Farmanbar för att prata fossilfri energiförsörjning och behovet av att politiken ökar tempot.

– Jag tror att stålindustrin och energiministern har en tydlig gemensam målbild, att tillväxt är vägen för att nå klimatmålen och att konkurrenskraften kan stärkas av en hållbar omställning. Men det är angeläget att politik och industri kan hålla en kontinuerlig dialog om utvecklingen, och i det också öka förståelsen sinsemellan, säger Annika Roos efter mötet.

I mötet pekade energiministern särskilt på att klimatmålen kan uppnås genom tillväxt i Sverige. Men vägen dit innehåller ett antal utmaningar, och han pekade bland annat på målkonflikter mellan lokala och nationella intressen och acceptans för viktiga satsningar för fossilfri energiproduktion och -distribution. Energiministern var också väl medveten om att ineffektiva tillståndsprocesser riskerar att bromsa omställning och utveckling av industrin.

– Vi tar till oss energiministerns budskap om att också vi inom industrin behöver bidra i samtalen om målkonflikter och till acceptans för den stora omställning som Sverige genomgår. Vår roll blir att vara ännu tydligare kring den nytta som investeringar och satsningar på den hållbara omställningen faktiskt ger för våra företag, orter och klimatet, förklarar Annika Roos.

En förutsättning för industrins omställning är en ökad användning av el. Det krävs dubbelt så mycket fossilfri el och att politiken ökar tempot i beslutsfattandet.

– Den snabba utvecklingen på marknaden och industrins uppdaterade planer för att ställa om ökar behovet av fossilfri el på kort sikt. Omställningen är marknadsdriven och kunderna arbetar tillsammans med företagen för att hitta hållbara lösningar. Att öka tempot i beslutsfattande var ett av våra viktigaste medskick i mötet med energiminister Khashayar Farmanbar, säger Annika Roos.

Synpunkter på elektrifieringsstrategin och förslag för genomförandet – ny krävs en plan med tydliga actions.

Annika Roos och Helén Axelsson framförde synpunkter på regeringens Elektrifieringsstrategi och pekade ut arbetsprocessen med dialogen mellan industri, tjänstemän och politiken som en verklig styrka. Strategin består dessutom av en ordentlig genomgång av vilka frågor som måste lösas och den genomsyras av ett teknikneutralt perspektiv som fokuserar på vilka funktioner som elsystemet måste uppfylla.

– Nu måste elektrifieringsstrategin omsättas i en plan med tydliga actions. Vi behöver en omfattande omställning av det svenska elsystemet, med mer elproduktion, inte minst i södra Sverige, och en nätutbyggnad som når fram till industrin i tid, avslutar Helén Axelsson.

Läs mer:

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska järn- och stålföretagen. Jernkontoret företräder järn- och stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

Jernkontoret lanserar Ståldialog – om människorna och idéerna som gör omställningen möjlig27.4.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu släpper Jernkontoret Ståldialog – ett antal samtal och filmer, samlade på www.ståldialog.se, där Jernkontoret lyfter fram människor och idéer som gör omställningen möjlig. I filmerna möter Jernkontorets vd Annika Roos beslutsfattare inom näringslivet och det offentliga Sverige, och diskuterar organisationernas drivkrafter, politiska beslut som krävs och vad omställningen gör för orter, medarbetare och svensk konkurrenskraft.

Timmermans efterfrågar snabba tillståndsprocesser men mångdubblar kraven i industriutsläppsdirektivet IED6.4.2022 10:11:39 CEST | Pressmeddelande

EU-kommissionen har nu presenterat sitt förslag till nytt industriutsläppsdirektiv (IED). I förslaget föreslår kommissionen att många nya parametrar ska regleras i tillstånden, något som riskerar innebära en svår belastning på många svenska företag. Jernkontorets forskningschef Eva Blixt, en av få svenska IED-experter, pekar på en överhängande risk för ett IED 2.0 som begränsar företagens möjlighet för att skapa tillväxt, konkurrenskraft och inte minst förutsättningar för att fortsätta ställa om till mer hållbar produktion.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum