Navet AB

Energirenovering och våtrum toppar Navets undersökning

Dela

Enligt en färsk undersökning, gjord av Navet AB, med 100 större privata fastighetsbolag och kommunägda bostadsbolag, tror drygt 40 procent av de tillfrågade att deras underhållsvolym kommer att öka under 2022.

Våtrum
Våtrum

Enligt en färsk undersökning, gjord av Navet AB, med 100 större privata fastighetsbolag och kommunägda bostadsbolag, tror drygt 40 procent av de tillfrågade att deras underhållsvolym kommer att öka under 2022. Drygt 45 procent räknar med att underhållsvolymen kommer att ligga kvar på fjolårets nivå. De kommunägda bolagen är mer positiva i sin prognos. Hos de kommunägda bolagen förväntas renovering av stammar och badrum samt energirenoveringar att prioriteras de kommande två åren. Bland de privata sticker särskilt energirenoveringar ut bland åtgärderna, men även hos dessa fastighetsägare är renovering av badrum och stammar högt prioriterade.

Källa Navet AB.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Navet AB
Navet AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navet.se/

Navets affärskonsulter samskapar värden med sina kunder och utvecklar människor, företag och moderna affärssystem för bättre affärer.

Vi skapar strategiska insikter för unik kunskap och konkurrensfördelar, vi genomför förändringar och transaktioner för högre värdering och med djup verksamhets- och affärssystemkunskap hjälper vi våra kunder att nå sina mål.