Svenska kyrkan

Engagemang och gemenskap när världens lutheraner möttes i Namibia

Dela

Lutherska världsförbundet, LVF, har avslutat sin tolfte generalförsamling i Namibias huvudstad Windhoek. Ny ordförande i LVF blir den nigerianske ärkebiskopen Musa Panti Filibus. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén blev omvald som ledamot i det styrande rådet för LVF, och hon blir också en av sju vicepresidenter.

Världens lutherska kyrkor har hållit sin tolfte generalförsamling i Windhoek, Namibia. Bilden från firandet av reformationens 500-årsminne som samlade tusentals deltagare på en lokal fotbollsstadion. Foto: LVF
 

Musa Panti Filibus blir den andre afrikanen att leda LVF. I sitt tal till delegaterna lyfte han bland annat fram genderfrågor, ungas plats i kyrkan och religionsdialog som prioriterade områden. Som ärkebiskop i Nigeria, där kyrkor lever under hot från terrorgruppen Boko Haram, är också frågan om religiöst motiverat våld ständigt aktuell för honom.

- Det finns ett stort behov att uppmärksamma den frågan i världen i dag, sa Musa Panti Filibus.

Under generalförsamlingen valdes också 48 medlemmar till LVF:s styrande råd. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén är en av dem som tar plats i rådet efter att ha blivit omvald till ännu en period. Hon valdes också till en av sju vicepresidenter för LVF. Vicepresidenterna leder arbetet i LVF:s sju regioner i de olika världsdelarna. Antje Jackelén blir ledare för regionen som omfattar de nordiska länderna.

- Det är med stor respekt för uppdragets dignitet som jag går in i denna nya uppgift. Jag vill bidra till den världsvida lutherska gemenskapens liv och samtidigt fortsätta att stärka banden mellan LVF och vår nordiska region. Jag ser också fram emot att få tjänstgöra ännu en period i rådet för LVF och gläds över förtroendet att ha blivit vald på nytt, säger Antje Jackelén.

Hon uttrycker tacksamhet över allt som Svenska kyrkan bidrar med i Lutherska världsförbundets sammanhang.

- Vår delegation har aktivt deltagit i generalförsamlingens liv. Inte minst i musik- och gudstjänstlivet har svenskkyrkliga insatser rönt uppskattning.

På plats som delegat i Windhoek var också Svenska kyrkans ekumenikchef Jenny Sjögreen. Kvinnors rättigheter, allas rätt till utbildning och det självklara i att kyrkorna ska höras i samhällsdebatten är saker hon nämner när hon summerar sina huvudintryck från veckan.

- Men det starkaste är gemenskapen och firandet, att det finns en samhörighet trots våra helt olika sammanhang. Givetvis finns också olikheter i en mängd frågor. Där är det avgörande att vi är eniga om att skillnaderna inte är kyrkosplittrande, och att vi har metoder att hantera dem genom fortsatt dialog.

I det budskap som generalförsamlingen formulerade på avslutningsdagen lyftes bland annat fram att LVF ska fortsätta sin strävan att alla medlemskyrkor ska viga både män och kvinnor till präster. I dag lever 119 av 145 medlemskyrkor upp till den målsättningen. Medlemskyrkorna uppmanas också att sträva efter fördelningen 40 procent män, 40 procent kvinnor och 20 procent unga i sina styrande organ.

LVF och generalförsamlingen 
LVF bildades 1947 i Lund. Det består av 145 medlemskyrkor från 98 länder. Generalförsamlingen är LVF:s högsta beslutande organ och äger rum var 6-7:e år, då en ny president och ledamöter i det styrande rådet väljs. Rådet består av 48 ledamöter. Uppgiften är att se till att den strategiska riktningen för LVF:s arbete hålls, att godkänna budgetar, ta emot finansiella rapporter, med mera.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum