Norrköpings kommun

Enkäten Om mig berättar om ungdomars vanor

Dela

Skolungdomar i Norrköping har svarat på webbenkäten Om mig som visar på hälsa och livsstil hos elever i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten genomförs årligen och är ett samarbete mellan Region Östergötland, Länsstyrelsen och länets kommuner. Resultatet ger en bild av hur länets ungdomar mår.

Totalt sett har över 10 000 ungdomar i Norrköpings kommun svarat på enkäten sedan den genomfördes för första gången 2014. Deltagande skolor får varje år ta del av sitt egna resultat, men i den rapport som presenteras för kommunstyrelsen den 20 april så har ett urval av resultatet lyfts fram. Syftet med rapporten är att lyfta positiva trender och utmaningar utifrån resultatet.
– Enkäten ger oss värdefull information för att kunna få en bild av hur unga mår. Materialet ger oss ett kunskapsunderlag för uppföljning och förbättringsarbete både som kommun och för skolor som deltar, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ansvarig politiker för folkhälsofrågor.

Resultatet visar att Norrköpings ungdomar generellt sett mår bra men att det skiljer sig åt mellan könen.
Den visar bland annat att andelen tjejer som skattar sin hälsa som god har minskat över tid. De har mer oro eller ångest och känner inte att de duger som de är. Resultatet visar även att tjejer får mindre stöd från föräldrar eller vårdnadshavare och känner sig inte lika trygga i skolan. Tjejer upplever i lägre grad än killar att det är god stämning i skolan, att de har arbetsro på lektionerna och de får stöd och hjälp av lärarna att utvecklas. Killar i sin tur har bättre självförtroende, känner att de duger som de är, är mer nöjda med sitt utseende och kan vara sig själva.
– Vad skillnaderna mellan killar och tjejer beror på behöver tolkas tillsammans med ungdomarna eftersom de har tolkningsföreträde. Även om det finns stora skillnader mellan könen så är det positivt att majoriteten av både tjejer och killar har framtidstro, säger Sara Birgersson, folkhälsostrateg.

Resultatet visar också att användandet av droger har minskat.
– Vi ser en nedåtgående trend på framförallt gymnasiet när det gäller bruket av tobak, alkohol och narkotika, vilket är mycket positivt. Vi vet inte orsaken till detta men hoppas att en del av minskningen kan bero på det långsiktiga förebyggande arbete som sker bland annat i skolan, säger preventionssamordnare Petra Isaksson.
– Enkäten är en hjälp i vårt fortsatta arbete för att förebygga och motverka ohälsa. Vi behöver kunna följa utvecklingen av livsvillkoren för unga i Norrköpings kommun och då är resultatet från ungdomsenkäten Om mig en viktig pusselbit, säger Eva-Britt Sjöberg (KD).

Kontaktperson:
Eva-Britt Sjöberg (KD),
Titel: Kommunalråd och ansvarig för folkhälsofrågor,
Telefon: 076-762 03 53

Petra Isaksson
Titel: Preventionssamordnare, Norrköpings kommun
telefon: 011- 15 11 61

Sara Birgersson
Titel: Folkhälsostrateg, Norrköpings kommun
telefon: 011- 15 13 91

________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Bilder

Dokument

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Norrköpings kommun överklagar Arbetsmiljöverkets förbud29.7.2020 15:52:00 CESTPressmeddelande

Arbetsmiljöverket har förbjudit användningen av visir utan CE-märkning eller med tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket. Det efter ett tillsynsbesök på hemtjänstenheten Bygdevägen 15. Om visiren används av medarbetarna på enheten tvingas kommunen betala 100 000 kronor. När visiren köptes in hade Arbetsmiljöverket meddelat att arbetsgivare inte riskerar sanktionsavgifter för skyddsutrustning som saknar CE-märkning eller tillfälligt tillstånd.

Väcker nyfikenhet för Norrköping9.7.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Näringslivet i Norrköping har stått inför stora utmaningar under våren. Pandemin har begränsat företagarnas möjligheter till tillväxt och utveckling. Norrköpings kommun arbetar med flera delar för att stötta näringslivet. I dagarna har en infopunkt placerats vid Kolmårdens djurpark där fyra feriearbetare och personal från kontaktcenter finns behjälpliga för att berätta om Norrköping. Syftet är att väcka intresset för Norrköping och stärka besöksnäringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum