Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Enkätstudie om pandemistödens effekt

Dela

Trots att utformningen av stöden skedde under stark tidspress visar sig träffsäkerheten ha varit god. Stöden har framför allt gått till företag som förlorade en stor del av sin omsättning under 2020.

– I samarbete med Svenskt Näringsliv har vi genomfört en enkätstudie där 2 165 företag fått svara på vilka pandemistöd de har tagit del av och vilka effekter de bedömer att stöden har haft. I pandemins inledande fas införde staten allmänna stöd i form av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och sjuklönekostnader. Dessa kompletterades sedan med flera riktade och villkorade stöd, säger Håkan Nordström, analytiker på Tillväxtanalys.

Enkätresultatet visar att ungefär hälften av företagen har tagit emot ett riktat stöd någon gång under pandemin. Populärast har stödet för korttidsarbete varit. Nära 40 procent av företagen har någon gång nyttjat det.

Företagen bedömer att stöden framför allt har påverkat resultatet positivt och minskat behovet av uppsägningar. Stöden har även minskat betalningsproblemen och risken för konkurs och nedläggning, särskilt för de mindre företagen i näringslivet.

De kundnära tjänstebranscherna drabbades särskilt hårt av pandemin och restriktionerna. Det är också till dessa branscher som störst antal pandemistöd har gått. I genomsnitt har företag inom Hotell- och restaurangverksamhet tagit del av 2,26 stödåtgärder. Genomsnittet för för hela näringslivet är 0,81 stödåtgärder.

– En slutsats vi drar är att de riktade stöden i hög grad har gått till företag som hade de största omsättningstappen. Stöden har med andra ord varit behovsstyrda, avslutar Håkan Nordström.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund

010-447 44 00https://www.tillvaxtanalys.se/

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringspolitik. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten som leds av generaldirektör Sverker Härd har sitt huvudkontor i Östersund. Vi har även ett kontor i Stockholm.

Följ Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum