Enköpings kommun

Enkätsvar mot målet Årets Stadskärna

Dela

Nu har synpunkter och förslag från handlare, fastighetsägare, politiker, tjänstepersoner och föreningar sammanställts. En nulägesanalys är klar för det fortsatta arbetet mot målet att bli årets Stadskärna.

I går hölls ett digitalt stormöte för steg 4 i arbetet mot att bli Årets Stadskärna där bland annat enkätsvaren och en nulägesanalys presenterades. Enkätsvaren kom in i samband med stadsvandringarna som arrangerades i augusti.

Bilfritt, utveckla hamnen och mer belysning

Bland 168 enkätsvar fanns bland annat följande förslag och synpunkter:

  • Det går att göra torget roligare, snyggare och ha en tydligare skyltning.
  • Torget upplevs rörigt. I centrum ska människor vara, inte bilar.
  • Utveckla hamnområdet med bland annat fler matställen och butiker.
  • Nedre Kungsgatan ger ett trevligt intryck.
  • Mer belysning i centrum.
  • Fler aktiviteter i centrum.
  • Ett riktigt kulturhus är viktigt för att utveckla centrum.

– Vi ser att det börjar hända saker i centrala Enköping. Första konkreta steget mot att förverkliga ett hotell på Stattomten är taget och ägaren av Paus-huset planerar för ett nytt hus för bostäder, handel och andra verksamheter. Tillsammans med alla kloka idéer och människor som tror på Enköping gör att jag känner sån energi inför det fortsatta arbetet mot att Enköping ska bli Årets Stadskärna, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

Vad händer nu?

I nästa steg, steg fem, ska affärsplan och handlingsplaner arbetas fram. Och så ska invånarna få tycka till i en enkät om vad som är viktigt för att utveckla centrum.

Kontakter

Cecilia Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
E-post: cissi.loov@enkoping.se

Charlotta Stenberg, näringslivskoordinator
Telefon: 0171-62 65 57
E-post: charlotta.stenberg@enkoping.se

Bilder

Länkar

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service tillinvånare, föreningar, företag och besökare.