Umeå Kommun

Enkätundersökning ska ge mer kunskap om hushållens inkomster och utgifter

Dela

Under vecka 15 skickas en enkätundersökning ut till 3500 Umeåbor. Undersökningen ställer frågor om inkomster och utgifter. Syftet är att beskriva och analysera inkomst- och lönestrukturen i kommunen samt hushållens storlek på sina boendeutgifter.

– Vi vill undersöka hur förutsättningarna ser ut när det gäller boendesituation och inkomstsituation. Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och i det uppdraget ingår det att följa utvecklingen på bostadsmarknaden. Resultatet från den här undersökningen kommer bland annat besvara frågan om bostäder i Umeå är prisrimligasäger Malin Lagervall, planeringschef.

Den slutliga rapporten, som både bygger på enkätfrågor men även insamlande av annan data, kommer bland annat ge svar på hur inkomsterna har utvecklats och vilka löneskillnader som finns mellan olika grupper på bostadsmarknaden.

– Vi vill se hur det ekonomiska läget är för olika typer av hushåll, till exempel tittar vi på skillnader mellan de som bor själva eller tillsammans med någon, om man har barn eller inte. Vi tittar även på upplåtelseform, alltså om man bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt, säger Peter Thuresson, statistiker.

Bakgrund

Umeå kommun har ett lagstadgat ansvar att följa utvecklingen av läget på bostadsmarknaden. Rapporten ”Inkomst- och boendesituationen i Umeå kommun” ingår som en del i den lägesbeskrivningen.

Alla i Umeå ska ha förutsättningar att leva i bra bostäder till rimliga priser. På nationell nivå vet man att det finns ett segment av befolkningen som växer som har svårt att etablera sig på egen hand på bostadsmarknaden, boendekostnaderna tenderar att bli för höga. Samma sak gäller för Umeå men i vilken utsträckning? I dagsläget saknas den kunskapen. Resultatet kommer att leda till ett bra faktaunderlag till politiker, tjänstemän och samhällsaktörer hur situationen ser ut vilket ger ökad kunskap och ökade möjligheter för eventuella insatser.

Mer information

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
070-298 54 10 
malin.lagervall@umea.se

Peter Thuresson
statistiker
090-16 23 70
peter.thuresson@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Om

Umeå Kommun
Umeå Kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/umeakommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå Kommun

Inbjudan till pressvisning Umeå konsthall22.10.2018 00:00Pressmeddelande

GRETHE -EN VAPENMOTTAGNING Anna Kristensen Pressvisning: Torsdag 25 oktober, klockan 10:00 Utställningsperiod: 27 oktober 2018 – 13 januari 2019 Umeå konsthall, Väven. Konstnären Anna Kristensen har under fem års tid undersökt sin egen släkthistoria. Genom ett omfattande dokumentärt arbete om sin pappa och hans deltagande i den danska motståndsrörelsen, vill hon synliggöra en mörklagd del av andra världskrigets historia. –Jag vill att mitt arbete ska väcka frågor och inspirera till motstånd mot de krafter som hotar medmänsklighet, jämlikhet, frihet och demokrati, säger Anna Kristensen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum