Trafikverket

Enkelriktningen av Götatunneln fick mjukstart

Dela

Att enkelriktningen av Götatunneln inleddes först efter midsommarhelgen, då många gått på semester, gör att restiderna i Göteborg nu är ungefär samma som under våren och försommaren. De köer som uppstår är främst koncentrerade till eftermiddagsrusningen, framförallt i Allén, på Stora Badhusgatan och på E6. Påverkan på trafiken lär bli större i augusti.

– Det var nödvändigt att lägga den här enkelriktningen nu när semestern närmar sig och trafiken går ner. Det i kombination med en informationskampanj verkar ha gett oss något av en mjukstart, säger Bertil Hallman, trafikanalytiker på Trafikverket.

Bakgrunden
Det var förra måndagen, 25 juni, som Götatunneln stängdes av för trafik i östlig riktning, från Järntorget mot Centralstationen. Denna enkelriktning beräknas pågå i 25 veckor, till mitten av december. Orsaken till enkelriktningen är dels att Götatunnelns tak ska förstärkas inför byggnationen av Västlänken och dels att det pågående bygget av den nya Hisingsbron kräver arbeten i anslutning till Götatunnelns östra mynning. Samtidigt passar Trafikverket på att förnya informationssystem för trafikledning inne i Götatunneln.

Nuläget
Mätningar under de första tio dagarna efter enkelriktningen visar att restiderna i Göteborg har varit ungefär samma som två tidigare veckor under våren och försommaren (veckorna 21 och 24). De köer som har uppstått har varit koncentrerade främst till eftermiddagsrusningen, framförallt i Allén, på Stora Badhusgatan (ovanpå Götatunneln) och på norrgående E6, i alla fallen i riktning in mot centrum.

I stort flöt trafiken bra den första veckan och denna, den andra veckan, är den övergripande trafiksituationen ännu något lugnare. Om det inte blir köer eller inträffar olyckor är restiden med bil genom centrum nu något längre jämfört med via Götatunneln. När det blir köer eller inträffar olyckor, vilket oftare händer på E6 förbi Göteborg, kan restiden förlängas ytterligare.

Bussar har fått egen gata
Kollektivtrafiken fungerar enligt Västtrafik då bussarna har fått en ny bussgata ”ovanpå” Götatunneln, från Järntorgsmotet i väster via Folkets hus och en ny hållplats utanför biografen Draken. Vissa busslinjer har dock fått längre restider på grund av köer som har uppstått.

Se upp och håll avstånd!
Tyvärr inträffar olyckor ofta i den täta trafiken på E6 och vi uppmanar därför alla förare att vara extra uppmärksamma och att köra med marginaler. Under högsommaren är det också extra många turister som besöker eller passerar staden, och en del av dem är förstås inte vana att köra och hitta i göteborgstrafiken.

Större påverkan i augusti
Den totala bedömningen i nuläget är att den valda trafiklösningen kommer att fungera under högsommaren då arbetspendlingen är betydligt mindre. En större påfrestning på hela trafiksystemet i Göteborg väntar sedan som vanligt en bit in i augusti, då många vuxna och barn återvänder till arbetsplatser och skolor.

– Ja, vi bedömer att den stora utmaningen blir i augusti. Därför är det skönt att det verkar flyta på bra nu i början. Det ger oss ett bra startläge och en chans att göra finjusteringar i trafiksignaler och vägvisning. Vårt budskap är att du planerar din resa, tar del av den information som finns på Trafikgoteborg.se och att du söker alternativ som passar just din resa och restider, säger Bertil Hallman, som är trafikanalytiker på Trafikverket.

Ytterligare information
All information finns samlad på ett ställe: trafikgoteborg.se/

Dagligen uppdaterade analyser av restider: https://trafikgoteborg.se/nyheter/dagligen-uppdaterade-restidsanalyser/

Kontakter

Trafikkontoret Göteborgs Stad, pressansvarig Anders Sahlberg, 0728-56 54 29, anders.sahlberg@trafikkontoret.goteborg.se

Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00, pressjour@trafikverket.se

Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99, press@vasttrafik.se

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 7000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum