Mobility Sweden

Enklare elbilsladdning med ny branschöverenskommelse

Dela
Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden har gemensamt slutit en branschöverenskommelse för enklare elbilsladdning.
Mattias Bergman, Jessica Alenius, Khashayar Farmanbar, och Åsa Pettersson
Mattias Bergman, Jessica Alenius, Khashayar Farmanbar, och Åsa Pettersson

Branschöverenskommelsen innebär att det blir enklare att ladda på publika snabbladdningsstationer. De anslutna laddoperatörerna kommer att erbjuda kortbetalning, antingen med kortläsare på stationen eller via app/QR-kod. Laddning och betalning kan genomföras utan att kunden behöver teckna avtal eller registrera ytterligare kunduppgifter. Prisuppgifter ska också bli tydligare.

- Fler och fler kör elbilar, då måste också laddningen hänga med. Den här branschöverenskommelsen är viktig för att fler ska kunna ladda enklare, vid publika snabbladdningsstationer. Du ska veta vad det kostar och kunna jämföra pris. Du ska inte behöva registrera dig hos en mängd olika operatörer. I februari beslutade regeringen om en elektrifieringsstrategi för att elektrifiera hela Sverige. Nu tas ett viktigt steg i rätt riktning, för att det ska bli lätt att ladda i hela Sverige, säger Khashayar Farmanbar, Sveriges Energi- och digitaliseringsminister.

- I år räknar vi med att omkring 60 procent av alla nyregistrerade personbilar kommer vara en laddbar bil. Elektrifieringen av personbilar är en nyckelfaktor för att vi ska klara våra gemensamma klimatmål och därför är det viktigt att vi underlättar för konsumenterna att välja en laddbar bil, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.

- Vi vill göra det enklare för kunden att betala oavsett vilken operatör som äger stationen och överenskommelsen omfattar omkring 65 procent av dagens snabbladdningsstationer. Utöver enklare betallösningar måste vi nu också få till en storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur. Här är det viktigt med bra samarbeten mellan laddoperatörer, kommuner och elnätsföretag – liksom att lagstiftningen möjliggör en snabbare utbyggnad av elnäten, säger Åsa Pettersson vd Energiföretagen Sverige.

- Behovet att ladda ett elfordon ökar för varje dag. Idag sker laddningen till största del i hemmet eller på arbetsplatsen. Majoriteten av laddningen kommer även fortsatt vara vid hem- och arbetsplatser. Däremot behöver detta kompletteras med publik snabbladdning längs vägarna för att möjliggöra längre resor. Denna överenskommelse är ett steg i rätt riktning. Att förenkla för snabbladdning längs vägarna är nödvändigt för den framtida mobiliteten, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

I korthet innebär överenskommelsen:

  1. Elbilskunder ska kunna ladda vid en publik laddstation, utan att det föregåtts av avtalstecknande, och betala med betal- eller kreditkort. Elbilskunden erbjuds att antingen betala fysiskt eller digitalt (till exempel via QR-kod till hemsida eller i app).

  2. Vilket enhetspris som gäller för laddning ska vara tydligt och lättillgängligt för elbilskunden innan laddning påbörjas. Enhetspriset visas digitalt på laddstationen eller i det digitala prisgränssnittet med tydlig hänvisning på laddstationen.

  3. Priset för laddningen anges i huvudregel per kWh. Minutavgift kan tillkomma för att minimera risken för köbildning samt optimera laddning för kund.

Ta del av hela överenskommelsen här


För mer information kontakta:


Mazdak Haghanipour, specialist laddinfrastruktur Mobility Sweden
telefon: 0730 96 56 91, e-post: mazdak.haghanipour@mobilitysweden.se

eller

Martin Olin, ansvarig e-mobilitet på Energiföretagen Sverige
telefon: 073 951 43 08, e-post: martin.olin@energiforetagen.se

eller

Amalia Pedersen, pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
telefon: 073 043 78 85


Följande laddoperatörer har anslutit sig till branschöverenskommelsen. Majoriteten av laddstationerna uppfyller åtagandena, resterande kommer att uppdateras under 2022.


Circle K
E.ON
Gävle Energi
Göteborg Energi
Ionity
Mer
Mälarenergi
OKQ8
Preem
Recharge
ST1
Vattenfall InCharge


Varför behövs det en överenskommelse?

En tredjedel av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Redan år 2030 ska utsläppen från inrikes väg- och sjötransport ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Vid årsskiftet fanns det drygt 120 000 elbilar i Sverige. Enligt Mobility Swedens prognos kommer ungefär var tredje ny bil som registreras 2022 vara en elbil.

Majoriteten av laddningen sker i hemmen men det är viktigt att det fungerar att ladda bilen även publikt. En elbilist på långresa ska kunna snabbladda på ett enkelt sätt utan att vara avtalskund hos en viss laddoperatör. Prisinformationen ska vara tydlig och transparent gentemot kunderna, det gäller såväl enhetspriset för laddning som möjligheten att jämföra priset mellan olika laddoperatörer och med priset för hemmaladdning.

Mot bakgrund av denna utveckling har branschorganisationerna Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden tagit fram en svensk branschöverenskommelse för förenklad laddning vid publika snabbladdningsstationer.

Bilder

Mattias Bergman, Jessica Alenius, Khashayar Farmanbar, och Åsa Pettersson
Mattias Bergman, Jessica Alenius, Khashayar Farmanbar, och Åsa Pettersson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

    • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.

    • Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Ny fordonskampanj - Omställningen är på väg8.2.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Idag lanserar Mobility Sweden, Transportföretagen och MRF (Motorbranschens Riksförbund) kampanjen ”Omställningen är på väg”. Över tid har motorfordonen utvecklats och anpassats efter hur samhället förändrats. På så sätt har de under lång tid haft en självklar plats i Sverige och i människors vardag. Just nu är fordonsindustrin inne i en grön omställning och jobbar för att minska sitt avtryck på klimatet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum