Universitetssjukhuset Örebro

Enklare provtagning underlättar behandling vid infektion i ögat

Dela

Varje år behandlas drygt 100 patienter på Universitetssjukhuset Örebro för en allvarlig infektion på ögats yta. Infektionen på ögats hornhinna behöver behandlas snabbt. ”Vi såg därför att de provtagningar som behöver göras på ögat skulle kunna förenklas”, säger forskaren Susanna Sagerfors.

Provtagning på ögonkliniken. Bomullspinne visade sig vara effektivare än knivblad. Foto: Elin Abelson.
Provtagning på ögonkliniken. Bomullspinne visade sig vara effektivare än knivblad. Foto: Elin Abelson.

Hennes forskning handlar om den allvarliga infektionen infektiös keratit, som drabbar ögats hornhinna, den del som sitter ytterst på ögat.

– Infektiös keratit anses vara ett akut tillstånd, då infektionen i vissa fall, ibland så snabbt som inom enstaka dygn kan resultera i att det går hål på ögat, med risk för förlust av både synen och hela ögat. Ett så elakartat förlopp är ovanligt, men infektionen läker med ärr och för att begränsa ärrets omfattning vill man behandla infektionen direkt med antibiotika, förklarar Susanna Sagerfors, överläkare på ögonkliniken och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Bomullspinne effektivare än knivblad

Ett sätt att ta reda på vad det är som orsakar infektionen och hur man ska behandla den, är att ta prov för odling.

– Efter provtagningen påbörjas sedan behandling med antibiotika som verkar brett mot flertalet bakterier. För att förenkla odlingsproceduren har vi studerat ett enklare tillvägagångssätt, säger Susanna Sagerfors.

Idag är odlingsproceduren, då ett prov tas på ögat för att analyseras, både komplicerad och resurskrävande. Den görs med sju provtagningar och skulle kunna förenklas till tre provtagningar enligt en studie utförd av ögonkliniken och laboratoriemedicinska kliniken, avdelningen för mikrobiologi vid Universitetssjukhuset Örebro.

– Vi såg också att bomullspinne kan vara ett mer effektivt instrument än knivblad för provtagning och utodling från hornhinneinfektionen. Det var överraskande då det i internationell litteratur främst är knivbladet som rekommenderas för provtagning vid hornhinneinfektion, säger hon.

Kontaktlinser kan orsaka infektion

Behandling med antibiotika ögondroppar påbörjas direkt vid första besöket hos ögonläkare, oftast med droppning varje timme dygnet runt. Sedan justeras behandlingen efter några dagar när svaret på odlingen finns.

– I vår del av världen är kontaktlinsbärande den vanligaste orsaken till att man drabbas av infektiös keratit. I medeltal är risken att drabbas under en livstid med kontaktlinsbärande cirka 1,5 procent. Risken är som störst för de kontaklinsbärare som bär sina mjuka kontaktlinser dygnet runt, säger hon.

Det finns några tecken som kontaktlinsbärare bör vara uppmärksam på. Ensidig, snabbt påkommen ögonsmärta i kombination med påtaglig rodnad av ögonvitan, bländningskänslighet och dimsyn. Uppstår dessa besvär bör man ta ur linserna och kontakta vården eller sin optiker.

Vid frågor kontakta
Susanna Sagerfors
Överläkare
Ögonkliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: susanna.sagerfors@regionorebrolan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Provtagning på ögonkliniken. Bomullspinne visade sig vara effektivare än knivblad. Foto: Elin Abelson.
Provtagning på ögonkliniken. Bomullspinne visade sig vara effektivare än knivblad. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Unik forskning förbättrar för patienter efter höftoperation3.5.2022 09:31:14 CEST | Pressmeddelande

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre, sköra och multisjuka. Att behöva genomgå en operation innebär ett extra stresspåslag som kan vara tufft för en äldre person, vilket kan vara en förklaring till den höga dödligheten efter höftfrakturkirurgi. Forskaren Ahmad Mohammad Ismail visar i sina studier att betablockad tycks vara kopplat till en minskad risk för död efter operation.

Mår du psykiskt dåligt på grund av ditt jobb?25.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbets- och miljömedicin erbjuder nu digitala vårdbesök för personer som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Det kan vara på grund av hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter med chef eller medarbetare, upplevelser av kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum