Enköpings kommun

Enköping inleder nästa fas i klimatomställningen

Dela

Enköping är en av 23 städer som ska kraftsamla för att bli klimatneutrala. I går samlades den politiska ledningen från alla städerna i Stockholm för ett gemensamt avstamp för målet klimatneutrala städer 2030.

Foto: Viable Cities
Foto: Viable Cities

Arbetet sker inom ramen för Viable Cities som är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer.

– Vi har inte tid att uppfinna hjulet var för sig, vi hitta nya sätt att arbeta på alla nivåer i samhället, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities och lektor i hållbar stadsutveckling vid KTH.

Enköpings kommun representerades av Peter Book, kommunstyrelsens ordförande.

– Enköping ska ta en given plats i den gröna omställningen. Vi ska göra det här tillsammans med invånarna, företagarna och föreningarna i kommunen. Enköping växer och när vi bygger nya stadsdelar och samhällen ska klimatfrågan och hållbarhet vara som en grön tråd genom hela processen, säger Peter Book, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen riggar för klimatomställning

Just nu arbetar kommunen tillsammans med externa aktörer med att sätta en organisation som gemensamt kan ta Enköping framåt i klimatomställningen. Arbetet leds av projektledaren Linda Jacobson.

– Under 2022 arbetar Enköping in klimatneutralitet i platsvarumärket och bygger upp en kommunikation om vad det är vi vill göra tillsammans. Vi inleder också dialoger och samarbeten med näringsliv och civilsamhälle för att undersöka vad olika aktörer behöver för att öka kunskapen om sin egen organisations klimatpåverkan och vad som skulle stärka respektive parts handlingskraft för att nå klimatneutralitet 2030, säger Linda Jacobson, projektledare.

Klimatkontrakt 2030 i december

I december kommer kommunen revidera sitt klimatkontrakt från förra året. I kontraktet blir det mer konkret vad som ska åstadkommas för att öka hastigheten i klimatomställningen. Klimatkontrakten signeras av städerna den 8 december, på European Viable Cities Day.

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Viable Cities
Foto: Viable Cities
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum