Enköpings kommun

Enköpings kommuns service ökar enligt företagen

Dela

Det visar den årliga mätningen av kommunernas myndighetsutövning som Sveriges Kommuner och Regioner presenterade i dag. Servicebetyget ökar stadigt och ligger på godkänt.

– Enköpings kommun har fått ett totalt Nöjd-kund-index på 68. Det är en ökning jämfört med 2019 då vi hade 64 och det räknas som ett godkänt betyg, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är väldigt glada för det ökade servicebetyget trots en tid då alla myndighetsområdena är påverkade av pandemin. Det är ett fint kvitto på att vårt förbättringsarbete ändå har fallit väl ut. Vi är på väg mot en rankningsnivå som vi strävat efter länge. Från index 70 räknas servicebetyget som högt.

Ökning inom fyra av sex områden

En ökning av NKI-värdet har skett inom tillsynsområdena bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Inom markupplåtelse är värdet oförändrat och inom brandskydd har ingen mätning kunnat ske på grund av pandemin.

– Vi gläds åt att servicebetyget inom bygg fortsätter att öka och att utvecklingen inom tillsynsområdena livsmedelskontroll och serveringstillstånd har en stark trend uppåt jämfört med föregående mätning. Livsmedelskontroll har gått från NKI-värde 72 till 84 och serveringstillstånd från 61 till 73, säger Cajsa Möller, tillförordnad näringslivschef.

– I undersökningen deltar 181 kommuner och vi har klättrat från plats 168 till 158.

Digitalisering, snabbare hantering och möten några framgångsfaktorer

Enköpings kommun tror att det förbättrade servicebetyget grundar sig i en mix av nysatsningar och förfining av redan fungerande service. Internt arbetar kommunen också med ett NKI-team som samordnar det kommunövergripande NKI-arbetet.

Fokus har bland annat varit att:

  • Öka digitaliseringen inom bygglov och bygganmälan.
  • Digitalanpassa olika tjänster och forum under pandemin, exempelvis öppet hus för bygglov och enskilt avlopp.
  • Fortsätta hålla startmöten för att hjälpa företagarna att göra rätt från början
  • Fortsätta samarbeta med representanter från lokala byggföretag för att skapa effektivare processer, tydlighet och trygghet
  • Fortsätta erbjuda mötesformen Dukat bord där företagarna kan träffa tjänstemän från kommunens olika myndighetsområden vid ett och samma tillfälle
  • Fortsätta erbjuda mötesformen Dialog Direkt med kundrelationer i fokus för att skapa trygghet och tydlighet i myndighetsprocesser
  • Öka bemanningen inom serveringstillstånd och effektivisera hanteringen av inkommande ärenden och ärenden till remissinstans.
  • Införa nytt verksamhetssystem på miljöavdelningen som öppnar upp för snabbare hantering och digitalisering.

Åtgärder för företagarna viktigt under pandemin

– I den rådande pandemin befinner sig våra företagare i en svår situation och vi både har och fortsätter att arbeta aktivt för att underlätta för dem, säger Cajsa Möller.

Läs om åtgärderna för företagarna på vår webbplats enkoping.se/corona

Om Sveriges Kommuner och Regioners mätning

Mätningen visar hur företagen upplever kommunens myndighetsutövning inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen görs enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI) som är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0–100. Godkänt resultat är ett NKI på 62–69, över 70 är högt. SKR:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA).

Läs mer om undersökningen på SKR:s webbplats

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum