Region Uppsala

Ensamhet bidrar till sämre hälsa hos äldre

Dela

Drygt hälften av de som är 70 år eller äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. Men för den som behöver hjälp att klara sin vardag eller som besväras av ensamhet är det tufft. Det visar rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017 där 13 000 personer som är 70 år eller äldre har svarat på frågor om levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande sjukhusstyrelsen.
Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande sjukhusstyrelsen.

Rapporten visar att den som har god aptit, är fysiskt aktiv, känner sig säker och trygg i sitt bostadsområde och har tillit till andra människor har fina förutsättningar för ett gott eller mycket gott allmänt hälsotillstånd.

Faktorer som har en stark negativ koppling till hälsan är bland annat att behöva hjälp att klara sin vardag, att besväras av ensamhet, att ha blivit nedlåtande behandlad och att ha problem med löpande utgifter.

Resultaten överensstämmer väl med tidigare identifierade hörnpelare för ett gott åldrande: social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet samt goda matvanor.

Rapporten visar vidare att:

  • Äldre med eftergymnasial utbildning har bättre hälsa än äldre med förgymnasial eller gymnasial utbildning
  • Två av tio kvinnor och en av tio män besväras av ensamhet någon gång i veckan eller oftare. Detta är vanligare bland ensamboende än bland dem som bor med partner.
  • Nio av tio känner sig trygga i sitt bostadsområde.
  • Ekonomiska svårigheter förekommer i större utsträckning bland dem som är födda utanför Norden.
  • Den vanligaste långvariga sjukdomen är högt blodtryck vilket drabbar varannan man och kvinna.
  • Läkemedelsbruket är högt bland äldre, nio av tio använder receptbelagda läkemedel.
  • Åtta av tio bedöms ha gott psykiskt välbefinnande.
  • Nästan en av fem har fetma.

- Olika grupper i samhället uppvisar fortfarande stora skillnader i hälsa, och det ser vi på den äldre delen av befolkningen. Här finns det mycket att göra vad gäller det hälsofrämjande arbetet. Det handlar om sådant som att äta hälsosamt och ha regelbundna måltidsvanor, att ägna sig åt fysisk aktivitet och att inte röka. Stora folksjukdomar som diabetes, cancer och KOL har ett direkt samband med detta, säger Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande för sjukhusstyrelsen.

Fakta om rapporten:

Rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017 baseras på enkätundersökningen Liv & hälsa 2017 i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län. Drygt 13 000 personer i åldersgruppen 70 år eller äldre, varav drygt 3 000 var 85 år eller äldre, har svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande. Svarsfrekvensen var 65 procent.

Mer information om undersökningen på: 

https://via.tt.se/pressmeddelande/ensamhet-och-nedlatande-behandling-bidrar-till-samre-halsa-hos-aldre?publisherId=3235654&releaseId=3262239

För mer information:

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen: 072 – 227 02 37

Claudio Troncoso Munoz, statistiker Region Uppsala: 076 – 720 00 88

Kontakter

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande sjukhusstyrelsen.
Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande sjukhusstyrelsen.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Den 19 november startar årets influensavaccination12.11.2019 09:24:33 CETPressmeddelande

Den 19 november sätter årets vaccination mot säsongsinfluensa igång. Utifrån hur det sett ut de senaste åren tros årets influensa bli av typen A(H3N2), en typ man vet slår hårdast mot äldre. – Det är därför extra viktigt i år att personer som är 65 år och äldre vaccinerar sig. Vaccinet är fyrvalent som det heter och skyddar alltså mot fyra olika typer av influensa, det gör det mer effektivt än en del tidigare års vaccin, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala

Region Uppsalas klimatväxling ger effekt5.11.2019 15:11:59 CETPressmeddelande

Mellan år 2018 och år 2019 minskade Region Uppsalas flygresor till destinationer med införd klimatväxling med 26 procent. Det är ett av resultaten av Region Uppsalas interna klimatväxling, där flygresor till Region Uppsalas vanligaste destinationer blivit 30 procent dyrare. Pengarna som kommer in går i första hand till utrustning för digitala möten (en mötesform som minskar behovet av resor). För destinationerna har tågresorna ökat med 36 procent under samma tid.

Varuförsörjningen tar fram backup-lösning - ska kunna användas inom fyra veckor29.10.2019 13:00:00 CETPressmeddelande

Inom fyra veckor ska det finnas färdiga alternativa lösningar till dagens försörjning av sjukvårdsmaterial i de regioner som ingår i samarbetet Varuförsörjningen. Vid dagens sammanträde beslutade varuförsörjningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med andra distributörer som ska kunna nyttjas inom fyra veckor. – Det har framförts att vi borde säga upp det nuvarande avtalet omedelbart, men det är ingen framkomlig väg. Vi kan inte agera på impuls, eftersom det riskerar att förvärra situationen i de drabbade regionerna och även ge problem i andra delar av Sverige. Vi har ett stort samhällsansvar i denna fråga, säger Behcet Barsom (KD), ordförande för varuförsörjningsnämnden. – Vi arbetar nu med två parallella spår. Det ena är att kunna fortsätta med den upphandlade distributören, förutsatt att de får ordning i sina leveranser. Det andra är att förbereda nya permanenta lösningar, som ska kunna tas i drift med kort startsträcka. Varuförsörjningsnämnden gav förvaltningen

Åtgärder vidtas mot vattenproblem i nya vårdbyggnaden23.10.2019 16:52:00 CESTPressmeddelande

Idag beslutade Region Uppsala om nya åtgärder för att komma tillrätta med problemen med vattenkvaliteten i ingång 100/101 vid Akademiska sjukhuset. Enligt en expertgrupp kan användningen av så kallade UV-aggregat ha förvärrat situationen i stället för att, som avsett, förbättra den. Dessa aggregat ska nu på försök stängas av. I expertgruppen som utrett frågan ingår specialister inom området, både från privata företag och från nationella expertmyndigheter. Gruppen har efter omfattande provtagning och analysarbete tagit fram rekommendationer för hur Region Uppsala ska gå vidare. – Provtagningen visar att problemen med vattenkvaliteten har förvärrats över tid. Det skulle kunna bero på att de bakteriedödande UV-aggregaten som använts för att rena vattnet har varit överdimensionerade. Detta har i stället gjort att mikroorganismerna har fått mer näring, förklarar Kent Strömberg, projektchef vid Fastighet och service. – På inrådan av expertgruppen kommer vi därför att stänga av UV-aggregaten

Varuförsörjningsnämnden: Fler leverantörer tas in21.10.2019 13:26:00 CESTPressmeddelande

Efter varuförsörjningsnämndens möte med Apotekstjänst Sverige AB ger nämnden uppdrag åt Varuförsörjningen att i samarbete med alla ingående regioner se över andra lösningar och även ta hjälp av andra leverantörer. Det pågår en kontinuerlig dialog med regiondirektörerna i de samverkande regionerna där man tittar på alla möjligheter för att komma tillrätta med försörjningen av förbrukningsmaterial till vården. De förslagen kommer sedan presenteras för nämnden. - Vi har nu haft kontakt med Apotekstjänst Sverige AB och är överens med dem om att ta in andra leverantörer för att lösa den akuta materialbristen, säger Behcet Barsom, ordförande för varuförsörjningsnämnden. - Målet är att snarast säkerställa tillgången till förbrukningsmaterial till vården för att öka patientsäkerheten. Kontaktpersoner: Behcet Barsom, ordf tel: 073-0777736 Tommy Levinsson, vice ordf tel: 072-1530082 Om varuförsörjningsnämnden: Varuförsörjningsnämnden är den politiska nämnden för Varuförsörjningen, som är ett sam

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum