Boinstitutet

Ensamheten ökar, unga mår sämre under coronakrisen

Dela

Unga mår allt sämre. En ny undersökning från Boinstitutet och Ungdomsbarometern visar att situationen försämrats i takt med spridningen av Corona. Drygt 4 av 10 känner stress och oro för framtiden och varannan gymnasieelev upplever livet som ensamt.

Att allt fler unga känner sig ensamma kunde vi konstatera redan i höstas. Då svarade var fjärde att de upplever ensamhet, en ökning med 60% på bara fyra år (Boinstitutet och Ungdomsbarometern, mars 2020)

”Jag skulle ha jobbat, betalat min hyra på lägenheten och tagit tag i mitt körkort (måste betala allt själv) men tack vare Corona så har jag nästan inget jobb kvar = måste söka nytt. Men jag måste även ta tag i skolan och min hälsa så jag är sjukt stressad.”

- Tjej, 19 år

Att unga mår dåligt i samband med coronapandemin är inte bara en ögonblicksbild. De upplever även en ökad stress över framtiden på längre sikt (38%), över sin ekonomi (36%), sina vänner (27%) och sin bostadssituation (21%).

Ensamheten störst i hemmet 

Hemmet är den plats som unga känner sig mest ensamma på (32%), och när unga själva får välja är en sänkt boendekostnad för att ha råd med sociala aktiviteter den viktigaste åtgärden för att minska ensamheten. Något som får allt större betydelse i den oroliga tid som ungdomsgenerationen befinner sig i nu och framåt. Att inte ha pengar till sociala aktiviteter med vänner är nämligen en av de främsta orsakerna till ungas ekonomiska stress.

- På Ungdomsbarometern har vi sett en oroande trend kring ungas mående, som påskyndats av coronapandemin. Att belysa den ökande ensamheten bland unga möjliggör för fler aktörer inom bostadsbranschen att bidrar till arbetet med att minska den, säger Sara Fröhling Lind, livsstilsexpert på Ungdomsbarometern

- Bostadsbranschen har en viktig roll att spela för att bidra till en välmående ungdomsgeneration och undvika försenat vuxenblivande, säger Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet

- Vid sidan av insatser som förbättrar ungas psykiska hälsa generellt finns det anledning att titta närmare på hur vi kan bygga och planera bostäder på ett sätt som motverkar ensamhet, säger Moa Andersson.

- Höga bostadspriser är en stressfaktor för unga som i regel tjänar mindre. I en situation med stigande arbetslöshet kan samhället vinna på att underlätta för den här gruppen att klara sina boendekostnader, säger Moa Andersson.

Fakta om undersökningen:

Intervjumetod: Onlineundersökning                                          

Målgrupp: Ungdomar i Sverige mellan 15-24 år

Fältperiod: 20-22 maj 2020

Antal intervjuer: 513 st.

Fotnot: Uppgiften gymnasieelevers ensamhet är hämtad från Ungdomsbarometerns  onlineundersökning 6-13 maj 2020 där 1317 gymnasieelever intervjuats)

Läs hela rapporten här

Seminarium i Digitala Almedalen 

Se Ungdomsbarometerns projektledare och livstilsexpert Sara Fröhling presentera de nya reultaten samt höstens undersökning "Ensam hemma" i webbsända Digitala Almedalen den 29 juni  Läs mer här

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Boinstitutet
Boinstitutet
Norrlandsgatan 7
11143 Stockholm

+46 76 125 11 01http://boinstitutet.se

Om oss

Boinstitutet ska vara det sammanhang och den scen där framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla diskuteras, där ny kunskap och nya idéer formuleras samt där människor från ett brett politiskt och idémässigt spektrum kan mötas. Boinstitutet ska bidra till att samtalet om det framtida boendet bygger på kunskap, har en bred förankring i samhället och är bortom partipolitik och särintressen. Boinstitutet ska bidra till ett helhetsperspektiv på boendet samt koppla boendefrågorna till samhällsutvecklingen och tillväxten i den svenska ekonomin.Boinstitutet startades 2017 och är ett initiativ från Hyresgästföreningens Riksförbund

 

 

Följ Boinstitutet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boinstitutet