Försäkringskassan

Ensamstående med barn ekonomiskt mest utsatta

Dela

Ensamstående med barn är den ekonomiskt mest utsatta familjegruppen i samhället, och för ensamstående kvinnor med två eller fler barn spelar den ekonomiska familjepolitiken störst roll. Det visar Försäkringskassans årliga rapport ”Barnhushållens ekonomi 2016”.

9,1 procent av barnhushållens disponibla inkomst kommer från den ekonomiska familjepolitiken*. Över tid har dessa bidrag och förmåner minskat i betydelse för hushållens ekonomi, ett tecken på att bidragsbeloppen inte ökat i samma takt som lönerna. Den disponibla inkomsten har höjts för alla hushållstyper, men utvecklingen har varit svagare för ensamstående med barn än för andra hushållstyper.

- De behovsprövade familjeförmånerna betalas framförallt ut till ensamstående kvinnor med barn. En stor del av denna grupp skulle kunna ha en mindre ansträngd ekonomi om de istället för ett underhållsstöd från Försäkringskassan fick ett rättvist underhållsbidrag för gemensamma barn från den andre föräldern, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Felaktigt så har underhållsstödet från Försäkringskassan blivit normerande för vad som ska betalas som underhållsbidrag och speglar i de flesta fall inte barnens verkliga behov.

Av familjeförmånerna från Försäkringskassan utgör behovsprövade bidrag störst andel av inkomsten för de ensamstående med ett eller flera barn. För sammanboende med ett barn utgör försäkringsförmånerna störst andel den disponibla inkomsten och för sammanboende med två eller fler barn utgör de generella bidragen störst andel av den disponibla inkomsten.

- Både bostadsbidraget och underhållsstödet har höjts, för bland annat ensamstående föräldrar med låga inkomster, men effekterna av dessa höjningar ses ännu inte i denna rapport, säger Niklas Löfgren.

Resultat i korthet:

  • Mer än hälften av den ekonomiska familjepolitikens bidrag och förmåner går till familjer med två eller flera barn.
  • Den ekonomiska familjepolitikens andel av disponibel inkomst per konsumtionsenhet betyder mest för ensamstående kvinnor med två eller fler barn.
  • Den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet har höjts för alla hushållstyper över tid, men utvecklingen har varit svagare för ensamstående med barn än för andra hushållstyper.
  • Andelen av hushållen med låg ekonomisk standard har ökat bland ensamstående med och utan barn, under hela 2000-talet, men sedan 2008 har ökningen planat ut.

 
*Den ekonomiska familjepolitikens bidrag och förmåner:

Behovsprövade bidrag: bostadsbidrag, vårdbidrag, underhållsstöd
Försäkringsförmånerna: Föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, graviditetspenning
Generella bidrag: barnbidrag, adoptionsbidrag

Bilagor:
- Socialförsäkringsrapport 2016:6, Barnhushållens ekonomi
- Grafik

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum