Studentlitteratur AB

Ensidig forskning om autism och adhd påverkar flickor negativt

Dela

Forskningen på flickor med autism och adhd har länge släpat efter, vilket ofta har lett till sena diagnoser och att flickors mående inte tagits på allvar. Maria Bühler, leg. psykolog och specialiserad inom neuropsykologi, har nyligen skrivit boken Flickor med autism och adhd – En guidebok för föräldrar och professionella (Studentlitteratur, 2020) med syfte att öka kunskapen och nå ut med forskningen på ett lättillgängligt sätt.

Allvarliga konsekvenser för flickor utan diagnos

Maria Bühler ser två tydliga konsekvenser av att flickorna glömts bort i forskningen om adhd och autism. Flickorna lyckas ofta vara samlade i skolan medan deras svårigheter syns i hemmet där de kan slappna av. Detta leder till skilda meningar mellan skolan och föräldrarna om hur flickorna mår, som i sin tur kan leda till misstro gentemot föräldrar från personal i t.ex. förskola och skola. Utöver detta upptäcks ofta flickorna av vården först när de har utvecklat psykisk ohälsa i tonåren, och då är risken stor att flickorna snarare får behandling utifrån ångest och den bakomliggande neuropsykiatrin missas. I värsta fall ökar då den behandling som erbjuds det psykiska lidandet.

Tydliga könsskillnader

Skillnaden i hur symtomen yttrar sig skiljer sig mycket mellan flickor och pojkar, särskilt vid autism. Flickor med autism liknar neurotypiska flickor i sitt beteende med vänner och särskilt i ung ålder är autismen svår att upptäcka. Pojkar med autism drar sig oftare undan och vill vara för sig själva, vilket blir lättare att urskilja.

En vanlig fördom om personer med autism är att de inte har några vänner. En flicka som leker med sina vänner tros därför inte kunna ha autism, säger Maria Bühler.

Vid adhd är den främsta skillnaden mellan flickor och pojkar att flickans impulsivitet kanske mest tar sig uttryck i känslomässig impulsivitet och en större ”pratighet”. Pojkarna med adhd är oftare tydligt mer utåtagerande, medan flickorna mer beskriver upplevelser av ”inre raseriutbrott”. Oftast är det mer accepterat att pojkar är mer utagerande än flickor, vilket för flickorna leder till inre raseriutbrott som skapar stor ångest och får dem att känna sig misslyckade. Utredningen är viktig för att förstå de svårigheter som upplevs i vardagen och minska den psykiska ohälsan hos flickorna.

Forskningen möter inifrånperspektiv

Maria Bühler träffar många flickor med NPF-diagnoser och har egen erfarenhet av hur svårt det kan vara att sätta en diagnos, speciellt om man är ny i sin arbetsroll. Hennes bok kombinerar därför forskning för de praktiserande och handfasta råd till anhöriga med fokus på vardagliga situationer. Hur påverkar flickans autism och adhd hennes vardag, skola, relationer och psykiska hälsa? Det återkommande segmentet ”Röster från föräldracirkeln” innehåller berättelser från andra anhöriga som kan ge stöd genom igenkänning hos läsaren. Boken fungerar som en guidebok där olika kapitel kan plockas fram vid behov.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkergränden 1
221 00 Lund

046-31 20 00https://www.studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 359 miljoner kronor och har 152 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

De har skrivit nytt standardverk för byggbranschen11.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det har länge saknats en heltäckande lärobok som följer hela byggprocessen, ansåg lärare och forskare i byggproduktion som för mer än tio år bestämde sig för att ändra på den saken. Nu är resultatet helt klart: bokserien Byggledning omfattar 2000 sidor och ett omfattande digitalt material. Innehållet vänder sig till ingenjörsstudenter och är även tänkt att fungera som handbok till yrkesverksamma.

När samhället är förälder – hur kan vi förbättra arbetet med placerade barn24.3.2021 13:00:00 CET | Pressmeddelande

För att stärka barns rättigheter implementerades barnkonventionen i svensk lag år 2020. Trots detta finns en stor kritik mot hur placerade barn behandlas. Samtidigt finns ett arbetsmiljöproblem där personalen behöver stöd för att kunna hjälpa barnen på rätt sätt. Annelie Karlsson, specialpedagog och Jennie Linde, pedagog, har skrivit boken När samhället är förälder - Stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn (Studentlitteratur, 2021) där de metoder som presenteras går helt i linje med barnkonventionen. Författarna har båda lång erfarenhet av att möta barn och unga i svåra situationer.

Radikalisering hotar demokratin – kunskapen behöver breddas15.2.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

I osäkra tider växer radikala rörelser, vi vill ha något att luta oss mot som lindrar oron. Vi behöver förstå vad som driver människor till dessa rörelser för att veta med vilka medel vi ska motverka dem. Det menar Håkan Järvå, leg. psykolog med över 15 års erfarenhet av radikalisering och sekterism och författare till boken Radikalisering - Vägar in i och ut ur extremism och fundamentalism (Studentlitteratur, 2021).

Studentlitteratur satsar på skolutveckling med stöd av digitalt verktyg10.2.2021 12:00:00 CET | Pressmeddelande

Sveriges ledande utbildningsförlag inleder nu ett samarbete med IT-företaget MeAnalytics som står bakom en teknisk och pedagogisk innovation från Chalmers. Det handlar om ett digitalt stöd för kompetensutveckling på vetenskaplig grund. Appen LoopMe kommer att vara en del av Studentlitteraturs erbjudande för kompetensutveckling för personal i skolor och förskolor runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum