E.ON är med och säkrar kapaciteten i Skåne i nybildad effektkommission

Dela

Ingen aktör kan på egen hand lösa utmaningen med att säkra den elkapacitet som krävs för att klara Skånes energiomställning och konkurrenskraft. E.ON välkomnar därför Region Skånes initiativ kring en effektkommission, där olika aktörer tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för elektrifieringen.

Foto: Christian Andersson, Apelöga
Foto: Christian Andersson, Apelöga

För att ställa om samhället från fossilberoende med bibehållen tillväxt och välfärd är det helt avgörande att vi har kapacitet nog i elnäten för en storskalig elektrifiering. Sveriges elanvändning väntas öka dramatiskt under kommande år vilket ställer höga krav på elnäten. Det kommer att krävas rekordstora investeringar i elnäten, men även en smartare användning av näten med hjälp av innovativ teknik och lösningar för flexibilitet.

För att kunna elektrifiera transporter och industri behöver vi också fortsätta utveckla de lokala fjärrvärmesystemen, som bidrar till att avlasta elsystemet. Framförallt kommer det att krävas samverkan mellan en rad olika samhällsaktörer för att samhället ska klara elektrifieringsutmaningen.

Därför har E.ON valt att gå med i den nybildade effektkommission som syftar till att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet och för en hållbar tillväxt i Skåne.

– Vi är väldigt positiva till Region Skånes initiativ kring en effektkommission, det är precis den typen av brett och samverkansorienterat forum som kommer att krävas för att vi ska kunna genomföra en storskalig elektrifiering av samhället. Ingen aktör kan på egen hand lösa utmaningen, därför är samverkansforum likt Effektkommissionen väldigt viktigt, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Effektkommissionen är startad på initiativ av Region Skåne. Medlemmar i kommissionen är Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Ystad, Skånes kommuner, Skånes landshövding samt E.ON, Öresundskraft, Kraftringen, Ystad Energi, C4 Energi, Uniper och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

– Som Sveriges största nätägare ser vi på E.ON fram emot att bidra med systemkompetens och en helhetsförståelse för energisystemet i dialogen framöver. Att säkra kapaciteten för en tillförlitlig elförsörjning är helt avgörande för Skånes konkurrenskraft, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Kontakter

Bilder

Foto: Christian Andersson, Apelöga
Foto: Christian Andersson, Apelöga
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Åtgärdsförslag för att effektivisera utbyggnaden av elnätet överlämnas till regeringen29.1.2021 11:00:17 CET | Pressmeddelande

Energiomställningen och elektrifieringen av Sverige kräver omfattande förstärkningar och utveckling av elnätet. Svenska kraftnät, tillsammans med regionnätsföretagen E.ON Energidistribution, Ellevio, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät, och Vattenfall Eldistribution, överlämnar nu konkreta åtgärdsförslag till energiminister Anders Ygeman (S). Effektivare tillståndsprocesser som tar hänsyn till system- och beredskapsperspektivet, tydliga riktlinjer för teknikval, utpekande av områden för riksintresse för energidistribution och översyn av lagstiftningen för kommunala energiplaner.

Ökning av antalet strömavbrott på grund av avgrävda elkablar26.1.2021 11:13:44 CET | Pressmeddelande

Över 2000 strömavbrott i E.ONs elnät under förra året orsakades av elkablar som skadats i samband med grävarbete. Det är över 100 fall fler än året innan, enligt ny statistik från E.ON. Det innebär inte bara strömavbrott för hushållen, det är också en allvarlig risk som är förenad med direkt livsfara. Nu vill E.ON att fler aktörer som gräver tar riskerna och konsekvenserna på större allvar och säkerställer var kablarna går - innan skopan sätts i marken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum