E.ON Sverige AB

E.ON effektiviseras för att möta marknaden och kundernas behov

Dela

Energimarknaden genomgår sin största omställning någonsin. E.ON befinner sig i en snabb förändringsfas för att anpassa företaget till nya hållbara energilösningar och nya förväntningar från kunderna. Omställningen påverkar samtliga kärnverksamheter i det nya E.ON: Energy networks, Customer solutions och Renewables.

E.ON är igång med att implementera en ny strategi. 2016 representerade ett år av transformation och anpassning till den nya energimarknad som håller på att formas.

Ett led i denna nya inriktning innebär att E.ON nu gjort ett avslut med den historik som företaget brottats med, vilket fick kraftigt negativ påverkan på 2016 års resultat. Primärt var det den framgångsrikt genomförda delningen och avknoppningen av Uniper samt uppgörelsen med den tyska staten i samband med utfasning av den tyska kärnkraften, som lett till stora avskrivningar.

Därmed blev 2016 en vändpunkt och ger nu E.ON möjlighet att fokusera på affärerna inom kärnverksamheterna – Energy networks, Renewables och Customer solutions.

Det har sedan flera år pågått ett omställningsarbete på E.ON och företaget är väl positionerat att ta en viktig roll i det nya energisystemet. Ett snabbare och mindre men mer flexibelt och mer kundnära företag är målsättningen. För Sverige innebär detta bland annat en kostnadsreducering med cirka 140 miljoner SEK från och med år 2018. Det kommer att medföra både kostnadsnedskrivningar och personalminskning.

I Sverige har E.ON målsättningen att bli ett helt förnybart och återvunnet energiföretag år 2025. Redan under det första kvartalet i år har E.ON fattat beslut om investering i en helt ny kretsloppsanläggning utanför Stockholm för produktion av biogas, el och värme. E.ON har också redovisat ett starkt ökande kundintresse för solenergilösningar och fattat beslut om att bygga Sveriges första oberoende lokala energisystem i Simris i Skåne.

E.ON förändras och utvecklas för att framgångsrikt möta marknaden.

Nyckelord

Kontakter

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum