E.ON Sverige AB

E.ON förbereder flytt av Lokala Energisystem

Dela
Jennie Sjöstedt, projektledare
Jennie Sjöstedt, projektledare

E.ON förbereder att flytta projektet Lokala Energisystem LES från Åstön och arbetar nu med finna en alternativ plats.

- Om det blir så, vilket mycket talar för, är det på många sätt väldigt synd. Åstön hade perfekta tekniska förutsättningar och det fanns ett stort engagemang från väldigt många. Samtidigt måste vi komma igång, säger Jennie Sjöstedt, projektledare för LES.

Frågan har satts på sin spets sedan projektet kommit med som del i ett större EU-projekt kring framtidens elnät. Det innebär att tidplanen måste hållas mycket striktare. Det planerade LES på Åstön i Timrå kommun har överklagats och det ännu inte finns någon tidplan för när ärendet kommer att avgöras. Det gör att E.ON måste agera nu.

- Vi har därför sedan några veckor arbetat med en plan B. Det fattas nu bara några pusselbitar så vi hoppas kunna presentera en alternativ lokalisering inom kort. Här finns förutsättningar för att komma igång väldigt fort, säger Jennie Sjöstedt.

E.ONs Lokala Energisystem innebär att ett begränsat område kan bli helt självförsörjande på förnybar energi. Elen kommer främst från ett vind och sol. När det inte blåser och det är mörkt ute kommer batterier att förse kunderna med el och i sista hand finns det ett reservkraftverk som kommer att drivas av ett helt förnybart bränsle. För att upprätthålla god elkvalitet kommer avancerad styr- och reglerteknik att styra de olika enheterna.

E.ONs planer på ett Lokalt Energisystem har redan rönt stor uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt.

För ytterligare information, kontakta Jennie Sjöstedt, projektledare LES, telefon 072 224 05 75.

Bilder

Jennie Sjöstedt, projektledare
Jennie Sjöstedt, projektledare
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum