E.ON Sverige AB

E.ON förstärker fjärrvärmeleveranserna till Limhamn – så här påverkas trafiken

Dela

Limhamn expanderar och för att säkra leveranserna av fjärrvärme förstärker E.ON fjärrvärmenätet. Under ett halvår framöver ska 1 300 meter fjärrvärmeledning grävas ner, från Limhamnsvägen i norr till Limstensgatan i söder.

Karta: OpenStreetMap
Karta: OpenStreetMap

– Vi är medvetna om att vår närvaro kommer att påverka framkomligheten i trafiken, men vi gör allt vi kan för att störningar ska bli så små som möjligt, säger Ingrid Redin, projektledare på E.ON. Till exempel kommer inte allt arbete att ske samtidigt utan delas upp i etapper, där varje etapp som påverkar biltrafiken färdigställs innan nästa påbörjas.

Etapp ett och fyra påbörjas först och omfattar grävarbeten i Limhamnsvägen och Limstensgatan/Krossverksgatan. Etapp ett påverkar biltrafiken endast när arbetet korsar Limhamnsvägen. Trafiken stängs då av under en helg. Etapp fyra medför att Limstensgatan stängs för trafik. Alla som bor och verkar längs gatan kommer dock att komma fram till sina fastigheter.

Under etapp två utförs arbete i Kalkbrottsgatan, som stängs av i båda körriktningarna mellan Limhamnsvägen och Linnégatan. Etapp tre, del 2 som utförs sist, innebär att Östra Kalkbrottsgränd stängs för trafik.

– Inför varje etapp skyltas området upp och trafiken leds om på gatorna intill, säger Ingrid. Vi har också kontaktat boende som berörs extra mycket av avstängningarna för att hitta lösningar när det till exempel gäller parkering under byggtiden.Vi uppmanar alla att ha tålamod, ta det lugnt och inte stressa i trafiken, så hjälps vi åt att bibehålla säkerheten i trafiken.

Hålltider för arbetet (kan komma att justeras under arbetets gång)

Etapp 1 Norra gång- och cykelbanan i Limhamnsvägen samt korsning Limhamnsvägen. Planerad byggtid: 180423–180622.

Etapp 2 Körbanan i Kalkbrottsgatan mellan Limhamnsvägen och Linnégatan. Planerad byggtid: 180625–180817.

Etapp 3, del 1 Gång- och cykelbanan i Östra Kalkbrottsgränd mellan Hyllie Kyrkoväg och Björngatan. Planerad byggtid: 180518–180724.

Etapp 3, del 2 Östra Kalkbrottsgränd mellan Björngatan och Linnégatan. Planerad byggtid: 180820–181012.

Etapp 4 Körbanan i Limstensgatan mellan Kalkbrottsgatan och Krossverksgatan. Planerad byggtid: 180424–180622.

Arbetet utförs huvudsakligen dagtid, men i vissa fall sker helg- och nattarbete för att minska påverkan på trafiken. Uppdaterad information läggs kontinuerligt ut på www.eon.se/varmeinvesteringar

Kontakter

Bilder

Karta: OpenStreetMap
Karta: OpenStreetMap
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

E.ON är ett av Europas största privatägda energibolag med cirka 40 000 anställda och bidrar till omställningen av ett hållbart samhälle. E.ON Sverige, där även Danmark ingår, producerar och levererar energi och energilösningar i form av el, gas, värme, kyla samt energirelaterade tjänster till en växande privat- och företagsmarknad. E.ON har mer än 32 miljoner kunder i Europa och Nordamerika och vi har investerat 11 miljarder euro de senaste tio åren i förnybara energikällor.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

E.ON bjuder in till diskussion kring hållbara energilösningar under Nordic Clean Energy Week21.5.2018 10:03Pressmeddelande

Den 21–25 maj samlas globala beslutsfattare i Öresundsregionen för att diskutera hållbar energi under Nordic Clean Energy Week, en mötesplats för energiministrar, näringsliv, forskning, civilsamhälle och internationella organisationer. E.ON deltar och delar med sig av erfarenheter kring smarta nät, innovation, hållbara transporter och omställningen till 100 procent återvunnen och förnybar energi.

Parkering Malmö och E.ON har skapat 100 nya laddpunkter för elbilar i Malmö17.5.2018 06:00Pressmeddelande

Samarbetsprojektet - Ladda för ett hållbart Malmö - som drivits av Parkering Malmö och E.ON är nu slutfört. Detta har resulterat i 100 nya publika laddpunkter för elbilar i Malmö. Laddpunkterna har installerats i Parkering Malmös parkeringsanläggningar samt på några markparkeringsytor som bolaget förvaltar. Projektet är ett led i det hållbarhetsarbete som både Parkering Malmö och E.ON fortsatt kommer att driva.

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum