E.ON Sverige AB

E.ON förvärvar Timrå kommuns aktier i E.ON Värme Timrå AB

Dela

Den 30 juni 2017 förvärvar E.ON samtliga aktier av Timrå kommun i det gemensamt ägda fjärrvärmebolaget E.ON Värme Timrå AB. Därmed blir fjärrvärmen i Timrå helägd av E.ON. Samarbetet mellan E.ON och Timrå kommun fortsätter dock och tillsammans verkar parterna för att skapa ett hållbart energisystem i kommunen.

– Det viktigaste för Timrå kommun är att fjärrvärmen även i fortsättningen, genom avtalet mellan SCA Östrand och E.ON, skapar en fortsatt klimatsmart uppvärmning av villor, lägenheter och lokaler, säger Ewa Lindstrand kommunstyrelsens ordförande.

Samarbetet mellan Timrå kommun och energibolaget E.ON har pågått sedan 1990 där kommunen ägt nio procent i bolaget E.ON Värme Timrå AB samt innehaft tre styrelseposter.

– För E.ON är avtalet mycket positivt. Genom att förvärva kommunens aktieinnehav kan vi effektivisera våra processer samtidigt som vi behåller den nära samverkan med kommunen som vi genom åren byggt upp. Tillsammans skapar vi ett hållbart energisystem där vi på sikt hoppas kunna bygga ut fjärrvärmen och erbjuda nya lösningar inom energieffektivisering och minskad klimatbelastning, säger Henrik Johansson Casimiro, ordförande E.ON Värme Timrå AB.

Avtalet ger kommunen insyn i Timrås fjärrvärmeutveckling samtidigt som E.ON får del av kommunens utvecklingsplaner och målsättningar inom energi- och klimatområdet.

Avtalet beslutades i Timrå kommuns fullmäktige den 12 juni 2017.

För mer information, kontakta:
Henrik Johansson Casimiro, ordförande E.ON Värme Timrå AB, tfn 073-049 93 21

Ewa Lindstrand, kommunalråd Timrå kommun, tfn 070- 551 85 58

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag och har cirka 2 200 medarbetare i Sverige. Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

E.ON och Online Group i samarbete kring nytt datacenter8.11.2017 09:01Pressmeddelande

Online Group blir första partner att etablera sig på E.ONs nya datacenter i Bällstaberg, Stockholm. Med hållbarhet som grund erbjuder E.ON all teknisk infrastruktur som krävs, samtidigt som överskottsvärmen från datorhallen tillvaratas och levereras som fjärrvärme till kunderna i Vallentuna. Fullt utbyggd kommer överskottsvärme från sajten att kunna stå för cirka en tredjedel av Vallentunas fjärrvärmebehov.

Ny innovation kan förändra hela energimarknaden7.11.2017 10:00Pressmeddelande

Nu lanserar E.ON en innovation som tar vara på den energi som redan finns i våra städer. Systemet kopplar samman och balanserar olika aktörers energibehov med varandra, där en aktörs energiöverskott kan komma till nytta hos en annan. Först ut blir Medicon Village Science Park i Lund. − Vi tror att vår uppfinning kan förändra den globala marknaden för uppvärmning och kyla i städerna, säger Fredrik Rosenqvist, chef för Business Innovation på E.ON.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum