E.ON Sverige AB

E.ON förvärvar Timrå kommuns aktier i E.ON Värme Timrå AB

Dela

Den 30 juni 2017 förvärvar E.ON samtliga aktier av Timrå kommun i det gemensamt ägda fjärrvärmebolaget E.ON Värme Timrå AB. Därmed blir fjärrvärmen i Timrå helägd av E.ON. Samarbetet mellan E.ON och Timrå kommun fortsätter dock och tillsammans verkar parterna för att skapa ett hållbart energisystem i kommunen.

– Det viktigaste för Timrå kommun är att fjärrvärmen även i fortsättningen, genom avtalet mellan SCA Östrand och E.ON, skapar en fortsatt klimatsmart uppvärmning av villor, lägenheter och lokaler, säger Ewa Lindstrand kommunstyrelsens ordförande.

Samarbetet mellan Timrå kommun och energibolaget E.ON har pågått sedan 1990 där kommunen ägt nio procent i bolaget E.ON Värme Timrå AB samt innehaft tre styrelseposter.

– För E.ON är avtalet mycket positivt. Genom att förvärva kommunens aktieinnehav kan vi effektivisera våra processer samtidigt som vi behåller den nära samverkan med kommunen som vi genom åren byggt upp. Tillsammans skapar vi ett hållbart energisystem där vi på sikt hoppas kunna bygga ut fjärrvärmen och erbjuda nya lösningar inom energieffektivisering och minskad klimatbelastning, säger Henrik Johansson Casimiro, ordförande E.ON Värme Timrå AB.

Avtalet ger kommunen insyn i Timrås fjärrvärmeutveckling samtidigt som E.ON får del av kommunens utvecklingsplaner och målsättningar inom energi- och klimatområdet.

Avtalet beslutades i Timrå kommuns fullmäktige den 12 juni 2017.

För mer information, kontakta:
Henrik Johansson Casimiro, ordförande E.ON Värme Timrå AB, tfn 073-049 93 21

Ewa Lindstrand, kommunalråd Timrå kommun, tfn 070- 551 85 58

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag och har cirka 2 200 medarbetare i Sverige. Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum