E.ON Sverige AB

E.ON höjer nätavgiften

Dela

Från den 1 juli höjer E.ON elnätsavgiften. För en lägenhet innebär det en höjning med runt 20 kronor per månad och för eluppvärmd villa blir höjningen omkring 55 - 95 kronor per månad beroende på var i landet man bor.

Det svenska elsystemet ska vara förnybart år 2040. Det finns det en bred uppslutning kring detta i riksdagen och bland allmänheten.

- Vi ställer om och ska bli helt förnybara. Därför framtidssäkrar vi elnätet så att det möter kraven från en helt förnybar elproduktion. Det gamla elnätet var uppbyggt för att koppla ihop stora kraftverk med kunderna i städer och på landsbygden. Morgondagen ser annorlunda ut. Vindkraftparker byggs, men inte där de gamla kraftverken stod. Allt fler solceller kommer upp på hustaken. Och fler och fler elbilar ska laddas. Strömmen kommer inte gå åt ett håll, utan åt olika håll beroende på väder och tid på dygnet, då fler konsumenter också blir elproducenter. Elnätet ska hjälpa elkunderna att bli förnybara. För att göra det krävs att vi kraftigt moderniserar elnätet, säger Johan Mörnstam, VD för E.ON Energidistribution.

Omställning ställer stora krav och kostar mycket pengar. Elnätet är ett naturligt monopol och elnätsavgifterna styrs därför av ett statligt regelverk.

- Våra investeringar är långsiktiga. När vi bygger elnät planerar vi med livslängder på 40 år. Vi hade gärna sett att avgifterna i elnätet var lika långsiktiga och stabila. Dessvärre bestäms elnätsavgiften mer kortsiktigt i regelverket. Prisutvecklingen blir därför ryckig. Vi vill se en jämnare utveckling av elnätsavgifterna. Men nu är det tyvärr inte så, ännu. Vi beklagar det, säger Johan Mörnstam.

- Vi har oavsett detta bestämt oss för att bli ledande i denna omställning och kommer att fortsätta investera i framtidens förnybara elnät.

För ytterligare information kontakta Johan Aspegren, kommunikationschef E.ON Energidistribution, telefon 070 – 655 58 75.

Kontakter

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Historisk elnätsanslutning möjliggör förnybar energi till hela Sverige19.11.2018 08:06Pressmeddelande

Under hösten har anslutningsavtal tecknats för den största vindkraftsatsningen i E.ONs historia. Det är det nybildade bolaget E.ON Wind Nysater AB som ska ansluta 475 megawatt vindkraft till elnätet i Västernorrland. Avtalet innebär att nästan 100 årsarbeten skapas i regionen när ny elledning ska byggas. 475 MW motsvarar nästan effekten i Sveriges tredje största vattenkraftverk, Porjus i Lule älv.

E.ON bygger en av Europas största landbaserade vindkraftsparker i Västernorrland16.11.2018 10:05Pressmeddelande

Idag fattades beslut om att E.ON kommer att bygga en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar i Sverige. Vindkraftsparkerna, som ligger cirka 4 mil nordväst om Härnösand och utgörs av de två projekten Hästkullen och Björnlandhöjden, i framför allt Härnösands kommun, får en installerad effekt på 475 megawatt, vilket ger energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum