E.ON Sverige AB

E.ON inför 100 % förnybart drivmedel på 50 tankstationer i landet

Dela

Vägtransporter står för en tredjedel av utsläppen av koldioxid i Sverige. En ökad andel biogas eller förnybar el i transportsektorn gör därför stor skillnad.

E.ON hjälper nu sina fordonsgaskunder och gör det både enklare och billigare att köra förnybart.

- Den 1 juni sänker vi priset på produkten Biogas 100 med 1 kr från tidigare 1,25 kr/kg. Då kostar det bara 25 öre mer att välja ett drivmedel som är helt förnybart, säger Fredrik Åkesson, marknads- och försäljningschef för E.ONs fordonsgas.

För de kunder som inte är Biogas 100-kunder sedan tidigare kommer det dessutom bli möjligt att välja produkten Biogas 100 direkt på stationen genom ett knapptryck. Det innebär en stor förenkling för kunden. Tidigare har bara vissa kunder kunnat göra detta val via ett tilläggsavtal där kunden band upp sig för den ena eller andra produkten.

 - Dessutom ersätter vi produkten Biogas 50 med Biogas Bas. Med Biogas Bas får du betydligt mer biogas än när du tankade Biogas 50. E.ONs vision är att bara sälja 100 % förnybar och återvunnen energi till 2025 och som en del i detta har vi valt att arbeta med hållbara transporter, både el och gas, avslutar Fredrik.

Rent kemiskt består både natur- och biogas av metangas. Naturgasen är fossil men biogasen är förnybar och produceras främst i anläggningar där restprodukter rötas, såsom organiskt avfall eller restprodukter från jordbruket, och den metangas som uppstår vid nedbrytning tas om hand och renas. Ett exempel är att en brun påse organiskt hushållsavfall tar en personbil ca 3 km. Dessutom, när bilar körs på biogas minskas inte bara de globala växthusgaserna utan gasbilar släpper också ut betydligt mindre skadliga kväveoxider och partiklar som påverkar vår närmiljö och vår hälsa. En ytterligare fördel är biogödseln som är en restprodukt från biogasproduktionen. Biogödseln ersätter mineralgödsel och bidrar till att det ekologiska jordbruket kan expandera.

När man gör sitt val vid stationen, får man fysiskt den typ av fordonsgas som finns i systemet där och då. Väljer man exempelvis Biogas 100, kommer E.ON att tillföra systemet den mängd biogas som bilen tankar. E.ON har valt att låta externa auktoriserade revisorer kontrollera detta löpande.

För ytterligare information: kontakta Fredrik Åkesson, marknads- och försäljningschef E.ON Biofor, telefon 070-380 68 51.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag och har cirka 2 200 medarbetare i Sverige. Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Historisk elnätsanslutning möjliggör förnybar energi till hela Sverige19.11.2018 08:06Pressmeddelande

Under hösten har anslutningsavtal tecknats för den största vindkraftsatsningen i E.ONs historia. Det är det nybildade bolaget E.ON Wind Nysater AB som ska ansluta 475 megawatt vindkraft till elnätet i Västernorrland. Avtalet innebär att nästan 100 årsarbeten skapas i regionen när ny elledning ska byggas. 475 MW motsvarar nästan effekten i Sveriges tredje största vattenkraftverk, Porjus i Lule älv.

E.ON bygger en av Europas största landbaserade vindkraftsparker i Västernorrland16.11.2018 10:05Pressmeddelande

Idag fattades beslut om att E.ON kommer att bygga en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar i Sverige. Vindkraftsparkerna, som ligger cirka 4 mil nordväst om Härnösand och utgörs av de två projekten Hästkullen och Björnlandhöjden, i framför allt Härnösands kommun, får en installerad effekt på 475 megawatt, vilket ger energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum