E.ON Sverige AB

E.ON och Google blir partners, expanderar marknaden för solenergi

Dela

För första gången blir den digitala plattformen Sunroof tillgänglig utanför den amerikanska marknaden. Den är baserad på Google Earth, kartor och 3D-modeller och förenklar nu tyska husägares möjligheter att skaffa solceller.

E.ON och Google ingår idag partnerskap och expanderar därmed möjligheterna till solenergi på den tyska marknaden genom plattformen Sunroof. Det är första gången tjänsten erbjuds utanför den amerikanska marknaden. Runt sju miljoner byggnader i Tyskland omfattas av Sunroof, exempelvis storstadsområden som Berlin, München, Rehn-Main och Rühr-området. Den digitala teknologin gör att husägare enkelt och exakt kan fastställa potentiell solkapacitet för sitt hem och få installationsplaner för en solcellsanläggning. Den enda som krävs är att skriva in hemadressen på webbplatsen.

Det är E.ON, Google och mjukvaruproducenten Tetraeder har gått samman i den tyska satsningen på solenergi. Webbplatsen Sunroof använder bland annat Google Earth, kartor och 3D-modeller för att ge så exakt information som möjligt. Sunroof räknar ut hur mycket solen årligen skiner på ett tak och tar även hänsyn till väderdata, solens position i olika årstider, taklutning och skuggor från omgärdande byggnader och träd. Därefter konverteras informationen om solstrålarna till energi och en möjlig kostnadsbesparing räknas ut. E.ON har även en ”solskensgaranti” där företaget garanterar solkalkylen och kompenserar för en eventuell utebliven kostnadsbesparing.

- Med Sunroof ökar vi digitaliseringen av solcellsmarknaden och visar tydligt vilken potential den digitala tekniken har i skiftet som nu pågår på energimarknaden, säger Karsten Wildberger, COO på E.ON i Tyskland.

Tjänsten erbjuds på: www.eon-solar.de

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag och har cirka 2 200 medarbetare i Sverige. Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum