E.ON och Trelleborgs Energi inleder samarbete kring hållbart energisystem

Dela

E.ON och Trelleborgs Energi har inlett ett samarbete för att utreda möjligheterna kring att etablera E.ONs innovativa energisystem Ectogrid i Västra Sjöstaden, ett av Trelleborgs större exploateringsområde med höga hållbarhetsambitioner.

Foto: Kanozi Arkitekter
Foto: Kanozi Arkitekter

Trelleborg har för avsikt att bli ”Sveriges klimatsmartaste stad” och Trelleborgs Energi vill därför som ett led i sitt hållbarhetsarbete hitta en så energieffektiv, miljömässig och ekonomiskt lämplig energilösning för Västra Sjöstaden som möjligt.

E.ON ska nu tillsammans med Trelleborgs Energi inleda ett arbete med att kartlägga energibehovet i Västra Sjöstaden och tillsammans hitta bästa möjliga värme- och kylalösning. Ett lämpligt energisystem skulle kunna vara E.ON:s unika teknik ectogrid™ - ett komplett energisystem för värme och kyla. Studien avser en hybridlösning kopplat mot befintligt fjärrvärmenät.

Goda samarbeten är avgörande för att vi tillsammans ska kunna driva energiomställningen framåt. Ectogrid™ är en effektiv och miljövänlig värme- och kylalösning med stor återvinningspotential, och det glädjer oss att Trelleborg Energi ser möjligheterna i vår energilösning, säger Michel Thomas, chef för hållbara energilösningar inom stadskvartersutveckling, sol och elbilslösningar på E.ON.

Ectogrid™ levererar värme och kyla i samma system, med låga temperaturer där värmepumpar och kylmaskiner i varje byggnad justerar temperaturen efter behov. I den processen skickar varje byggnad sedan vidare spillvärmen eller kylan till andra byggnader, beroende på deras behov. Genom att dela, balansera och lagra energi i ett kretslopp använder E.ON ectogrid™ alla tillgängliga energiflöden effektivt innan det tillförs ny energi. Det minskar drastiskt mängden tillförd energi - och i sin tur kostnaderna och påverkan på miljön.

För att bli Sveriges mest klimatsmarta kommun behöver vi tänka nytt och innovativt. I projektet utreder vi möjligheterna att bidra till ett mer hållbart lokalt energisamhälle där mängden tillförd energi minskas - vilket i sin tur ger en positiv påverkan på miljön och klimatet, säger Maria Malm Skarin, Marknads- och försäljningschef på Trelleborgs Energi.

Fakta: 
Ectogrid™ har utvecklats av E.ON i Sverige och används på flera platser runt om i landet, bland annat i Örebro och på Medicon Village i Lund. Ectogrid marknadsförs även i Tyskland, England och övriga Europa där intresset är mycket stort.

Västra Sjöstaden är ett av Trelleborgs kommuns stora stadsutvecklingsprojekt och planerade utbyggnadsområden. Västra Sjöstaden ligger precis vid havet, med närhet till både innerstad och natur och här skapas nu en ny attraktiv mötesplats för trelleborgarna som också ger möjlighet till bostäder och service på ett av de bästa lägena. Kommunens förslag till planprogram innehåller cirka 1800 nya bostäder, två förskolor, ny utvidgad strand, parkområde samt kommersiella ytor där bland annat Midroc, Serneke och Ica Fastigheter är exploatörer.

Kontakter

Bilder

Foto: Kanozi Arkitekter
Foto: Kanozi Arkitekter
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

E.ON och Skånes Ornitologiska Förening i samarbete för Skånes berguvar24.9.2021 13:30:44 CEST | Pressmeddelande

Med ett vingspann på upp emot 170 centimeter är berguven en mäktig, men dessvärre ovanlig syn i Skåne. För att ge den hotade arten bättre förutsättningar för överlevnad säkrar E.ON elledningar i närheten av ugglornas revir. De förebyggande insatserna görs i samarbete med Skånes Ornitologiska Förening och är en del av E.ONs arbete för hållbarhet och biologisk mångfald.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum