E.ON Sverige AB

E.ON röjer med 100% förnybart

Dela

Nu tar E.ON ett ännu ett steg framåt i sitt arbeta mot att minska sitt klimatavtryck. Varje år röjs 100-tals kilometer ledningsgator från sly för att höja leveranssäkerheten. Nu testas elektriska motorsågar och röjsågar för att minska utsläppen och förbättra röjarnas arbetsmiljö.

E.ON har tagit många steg för att effektivisera röjningsarbetet.

- Vi måste komma ihåg att vi arbetar på andras marker. Vårt ingrepp måste därför vara så litet som möjligt, berättar Mattias Andolfsson som ansvarar för röjningsarbetet inom E.ON.

Ett exempel på detta är att företaget numera arbetar mycket med laserscanning av ledningsgator, för att kunna göra så små ingrepp som möjligt, utan att inkräkta på leveranssäkerheten.

Det senaste är att testa eldrift av röjningsverktygen. Inledningsvis testar man elverktygen inom tätbebyggt område, men ambitionen är att den oljeblandade bensinen helt ska ersättas. Så här långt ser det bra ut.

- Vi hör nästan bara positiva kommentarer från våra kunder och markägare där vi röjer med elverktyg, säger Mattias Andolfsson. Med detta visar vi också att vi menar allvar med vår ambition att minska utsläppen, fortsätter han

Bilder

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Historisk elnätsanslutning möjliggör förnybar energi till hela Sverige19.11.2018 08:06Pressmeddelande

Under hösten har anslutningsavtal tecknats för den största vindkraftsatsningen i E.ONs historia. Det är det nybildade bolaget E.ON Wind Nysater AB som ska ansluta 475 megawatt vindkraft till elnätet i Västernorrland. Avtalet innebär att nästan 100 årsarbeten skapas i regionen när ny elledning ska byggas. 475 MW motsvarar nästan effekten i Sveriges tredje största vattenkraftverk, Porjus i Lule älv.

E.ON bygger en av Europas största landbaserade vindkraftsparker i Västernorrland16.11.2018 10:05Pressmeddelande

Idag fattades beslut om att E.ON kommer att bygga en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar i Sverige. Vindkraftsparkerna, som ligger cirka 4 mil nordväst om Härnösand och utgörs av de två projekten Hästkullen och Björnlandhöjden, i framför allt Härnösands kommun, får en installerad effekt på 475 megawatt, vilket ger energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum