E.ON Sverige AB

E.ON säljer vindkraftprojekten Åliden och Brattmyrliden till Falck Renewables S.p.A.

Dela

Det italienska företaget Falck Renewables S.p.A har tecknat avtal med E.ON om att förvärva de två byggfärdiga vindkraftprojekten Åliden och Brattmyrliden med en total effekt om 115 MW (Åliden på 43,2 MW och Brattmyrliden på 72 MW).

De två projekten är belägna i Örnsköldsviks kommun och affären omfattar försäljning av alla aktier i de bolag som äger vindparkerna.

- Detta är en bra affär för alla parter. Falck Renewables får bra projekt som är klara att byggas, Sverige får mer förnybar elproduktion och E.ON kommer att ansvara för drift och underhåll av parkerna, säger Mark Porter, Chef för E.ON Wind Sweden.

För ytterligare information, kontakta Lars Borisson, Chef Affärs- & Projektutveckling Nordic Onshore, telefon 070 – 244 79 89.

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se
E.ON Wind Sweden AB, ett dotterbolag till E.ON Sverige AB med säte i Malmö, äger och driver vindkraftanläggningar i Norden. Dessutom erbjuder företaget drift och underhållstjänster för vindkraftverk från tredjepartskunder. I denna transaktion har EY varit finansiell rådgivare till E.ON Wind Sweden AB. E.ON Sverige AB ingår i E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägt energibolag och har cirka 2 200 anställda i Sverige. E.ON spelar en ledande roll i utvecklingen av förnybar industri över hela världen och är verksamt inom onshore och offshore vind samt solceller. E.ON driver för närvarande nära 5,3 gigawatt förnybar produktion. Det är E.ONs ambition att ytterligare industrialisera sektorn och professionalisera sin verksamhet för att minska kostnaden för förnybar produktion och göra den än mer konkurrenskraftig. För detta ändamål arbetar E.ON med ett stort antal partners och är alltid öppen för att diskutera potentiellt samarbete med engagerade tekniska experter och finansiella investerare. För mer information, besök www.eon.com.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum