E.ON Sverige AB

E.ON, Swedegas och Åhus hamn vill bygga ett gasnät i nordöstra Skåne

Dela

E.ON, Swedegas och Åhus hamn har tecknat en avsiktsförklaring om att utreda förutsättningarna för att bygga ett gasnät i nordöstra Skåne.

Ett gasnät i nordöstra Skåne är tänkt att skapa tillgång till biogas för kunderna och samtidigt stärka den regionala utvecklingen. Samarbetet omfattar etableringen av ett lager för flytande naturgas (LNG) i Åhus hamn samt ett isolerat regionalt gasnät för bio- och naturgas.

– E.ON är Sveriges största gasdistributör och vi äger och förvaltar nät för distribution av gas till slutkunder.Vårt mål är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga energigaslösningar till så många kunder som möjligt. Med ett regionalt gasnät kan vi både skapa möjligheter till förnyelsebara transportlösningar och nå kunder som annars inte skulle kunna få möjlighet att ansluta sig till ett gasnät, säger Tina Helin, VD på E.ON Gas (bilden).

– Åhus Hamn har en viktig roll när det gäller att verka för ökad konkurrenskraft för de företag som är etablerade i hamnområdet. Ett gasnät och ett tillhörande LNG-lager gagnar företagens konkurrenskraft, säger Fredrik Åsare, VD på Åhus Hamn.

Swedegas äger, driver och underhåller det svenska stamnätet för gas:

– Detta projekt ligger i linje med vår strävan att skapa nya möjligheter för biogas och LNG i smarta energisystem, där biogasproducenter kan nå större marknader, industrin kan göra miljövinster och det finns ökade möjligheter att bygga tankstationer för fler miljövänliga transporter, säger Lars Gustafsson, VD på Swedegas.

Parterna startar nu en gemensam utredning av förutsättningarna för att etablera ett gasnät i nordöstra Skåne med startpunkt i Åhus hamn. Utredningen beräknas vara klar i december.

För mer information kontakta:

Torbjörn Larsson, Kommunikationsansvarig E.ON Gas, 070-637 32 77.

Saila Horttanainen, Informationschef Swedegas, +46 70 622 76 06

Fredrik Åsare, VD Åhus Hamn & Stuveri AB, 044-28 86 01

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, samt i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Bilder

Dokument

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum