E.ON Sverige AB

E.ON, Swedegas och Åhus hamn vill bygga ett gasnät i nordöstra Skåne

Dela

E.ON, Swedegas och Åhus hamn har tecknat en avsiktsförklaring om att utreda förutsättningarna för att bygga ett gasnät i nordöstra Skåne.

Ett gasnät i nordöstra Skåne är tänkt att skapa tillgång till biogas för kunderna och samtidigt stärka den regionala utvecklingen. Samarbetet omfattar etableringen av ett lager för flytande naturgas (LNG) i Åhus hamn samt ett isolerat regionalt gasnät för bio- och naturgas.

– E.ON är Sveriges största gasdistributör och vi äger och förvaltar nät för distribution av gas till slutkunder.Vårt mål är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga energigaslösningar till så många kunder som möjligt. Med ett regionalt gasnät kan vi både skapa möjligheter till förnyelsebara transportlösningar och nå kunder som annars inte skulle kunna få möjlighet att ansluta sig till ett gasnät, säger Tina Helin, VD på E.ON Gas (bilden).

– Åhus Hamn har en viktig roll när det gäller att verka för ökad konkurrenskraft för de företag som är etablerade i hamnområdet. Ett gasnät och ett tillhörande LNG-lager gagnar företagens konkurrenskraft, säger Fredrik Åsare, VD på Åhus Hamn.

Swedegas äger, driver och underhåller det svenska stamnätet för gas:

– Detta projekt ligger i linje med vår strävan att skapa nya möjligheter för biogas och LNG i smarta energisystem, där biogasproducenter kan nå större marknader, industrin kan göra miljövinster och det finns ökade möjligheter att bygga tankstationer för fler miljövänliga transporter, säger Lars Gustafsson, VD på Swedegas.

Parterna startar nu en gemensam utredning av förutsättningarna för att etablera ett gasnät i nordöstra Skåne med startpunkt i Åhus hamn. Utredningen beräknas vara klar i december.

För mer information kontakta:

Torbjörn Larsson, Kommunikationsansvarig E.ON Gas, 070-637 32 77.

Saila Horttanainen, Informationschef Swedegas, +46 70 622 76 06

Fredrik Åsare, VD Åhus Hamn & Stuveri AB, 044-28 86 01

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, samt i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Bilder

Dokument

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Fastighetsbranschen bra men kan bli bättre3.7.2018 08:00Pressmeddelande

Fastighetsbranschen är en av de branscher som tagit stora kliv när det gäller att gå mot ökad hållbarhet. Det är helt förståeligt. Fastighetens värde ökar, hållbarhet är efterfrågat från hyresgäster och ett hållbart perspektiv sänker kostnaderna för fastighetsägaren. Samtidigt visar en undersökning som SB Insight gjort på uppdrag av E.ON att det finns mycket kvar att göra. Mest överraskande är att ingen av de fastighetsbolag som har deltagit i undersökningen har krav på återvunnet material i sina upphandlingar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum