Norrköpings kommun

Erasmusackreditering ger bättre möjlighet till internationellt utbyte för Norrköpings skolor

Dela

Som ackrediterade i EU:s utbildningspolitiska program Erasmus+ erbjuder alla Norrköpings kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolans teoretiska program möjlighet att ansöka om att delta i internationella utbyten utan att behöva göra ett omfattande ansökningsförfarande.

Erasmusackrediteringen är en fantastisk möjlighet för oss att som huvudman erbjuda våra medarbetare kompetensutveckling i Europa och att verka för att ännu fler elever grundskolan och gymnasiet får möjlighet till kultur-och språkutbyten. Genom att långsiktigt skicka medarbetare och elever har vi möjlighet att nå våra strategiska mål, stärkt kvalitet och ökad likvärdighet, säger Katarina Sperling, strateg med ansvar för internationalisering på utbildningskontoret.

Norrköpings kommun beviljades ackreditering för skolan redan 2021 men på grund av pandemin är det först i år som det har blivit möjligt att söka budget och återuppta internationaliseringsarbetet.

Ackrediteringen gäller Erasmus+ programperiod för 2021-2027 och erbjuder alla Norrköpings kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolans teoretiska program inklusive alla medarbetare som jobbar centralt att ansöka om delta i internationella utbyten såsom jobbskuggning, kurser och elevutbyten. Syftet är att övergå från enskilda projekt till mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmus+.

Med ackrediteringen som grund ansöker enskilda verksamheter eller skolhuvudmän om årlig finansiering för planerade aktiviteter. Lärare och annan personal som deltar kan undervisa, gå en kurs eller jobbskugga i de länder som ingår i Erasmus+. Elever kan studera eller praktisera, enskilt eller i grupp.

 Det här känns jättespännande då det ger vår personal och våra elever ännu bättre möjligheter till internationellt utbyte. Att komma ut och få inblick i hur det fungerar i andra länder ger vår verksamhet ny kunskap och förståelse för hur skolan bedrivs i andra länder samtidigt som våra elever ges möjlighet till ett internationellt perspektiv, säger utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).

Årets beviljade budgetansökan innebär att cirka 150 medarbetare och runt 100 elever från Norrköping kommer att resa ut på jobbskuggning och elevutbyten i Europa under läsåret 2022/2023. Det innebär ett tillskott från Erasmus+ på tre miljoner kronor under nästa läsår och förhoppningen är att utvidga antalet deltagare ytterligare senare under programperioden 2021-2027. Ett par av skolorna som sökt medel för elever och personal via ackrediteringen är Kättinge skola och Vikbolandskolan.

Den här möjligheten betyder jättemycket för våra skolor här på Vikbolandet.Vikbolandsskolan är redan en ambassadörsskola för EU och genom ackrediteringen kan viockså skicka några av våra högstadieelever till Europaparlamentet varje år. Dessutom kan medarbetare på andra stadier få möjlighet att jobbskugga kollegor i andra europeiska länder. Internationella perspektiv och kunskaper både hos elever och medarbetare hjälper oss att lyfta blicken och förstå värdet av den internationella dimensionen i utbildningen säger Gunilla Angström, rektor på skolorna.

Parallellt har även De Geer-gymnasiet beviljats samma möjlighet för sina yrkesprogram (det är en annan sektor) och det pågår sedan tidigare ett 10-tal Erasmus+ utbyten inom skolan som beviljats sedan tidigare.

Kontakt:
Katarina Sperling
Titel: strateg med ansvar för internationalisering
Telefon: 011-15 24 79

Gunilla Angström
Titel: rektor på Vikbolandsskolan och Kättingeskolan
Telefon: 011-15 14 21

Kikki Liljebladh (S)
Titel: utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

______________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum