Bolagsverket

Erik Janzon utsedd till statlig utredare för offentliga aktörers delning av data

Dela

Detta beslutades av regeringen torsdag den 14 juli och meddelades samma dag vid en pressträff med energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Utredningsdirektivet syftar till att stärka Sveriges förmåga till en ökad digitalisering.

Erik Janzon och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Faramanbar
Erik Janzon och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Faramanbar

Utredningen ska pågå i 15 månader mellan 15 september 2022 till 15 december 2023.

Utredningens syfte

Utredningen går ut på att analysera befintlig styrning och reglering av interoperabilitet vid datadelning inom den offentliga förvaltningen och mellan den offentliga förvaltningen och externa aktörer såsom exempelvis näringslivet.

Utredningen ska föreslå hur styrning och reglering av interoperabilitet kan förstärkas så att den offentliga förvaltningens förmåga att dela och samköra data blir enklare, säkrare och kan ske på ett mer effektivt sätt. Det kommer att ske genom framtagande av förslag till lagstiftning med målbilden en ökad statlig styrning inom området.

Erik Janzon är chef för rättsavdelningen på Bolagsverket

I dagsläget finns det begränsat med statlig styrning inom området digitalisering, vilket medfört att olika aktörer ibland utvecklat villkor för datadelning som inte alltid stämmer överens. En ökad reglering och styrning inom datadelning behövs, vilket utredningen ska lämna förslag till.

– Det känns jättespännande att ha fått det här uppdraget, säger Erik Janzon. Vi arbetar intensivt med detta på Bolagsverket och det känns tillfredsställande och kul att få arbeta med detta uppdrag för att påskynda utvecklingen med digitalisering på ett likformat sätt i Sverige.

Uppdraget ligger i linje med Bolagsverkets arbete

Bolagsverket ser mycket positivt på att Erik Janzon får detta uppdrag. Det är ett viktigt uppdrag för den offentliga sektors digitalisering och det kommer att skapa betydande samhällsvinster.

Bolagsverket har under många år i olika uppdrag bidragit aktivt i dessa frågor, just nu bland annat i ENA- Sveriges digitala infrastruktur, det nordiska samarbetet Nordic Smart Government & Business. Bolagsverket ser vikten av att de här frågorna får en annan styrning och reglering.

– Det finns stor potential med en ökad reglering och styrning inom området, säger Janzon. Det finns konstaterade fall där datat inte går att nyttja mellan olika sektorer vilket i förekommande fall innebär uteblivna nyttoeffekter. Utredningen ska råda bot på detta genom att ge konkreta förslag till reglering som exempelvis kan innebära ökad styrning via lagar. Detta ger i sin tur regeringen mandat att delegera till förvaltningsmyndigheter att utfärda föreskrifter.

Erik Janzon, varför tror du regeringen valt just dig till detta utredningsuppdrag?

– Jag har arbetat med de legala aspekterna av informationshantering och datadelning i många år, vid myndigheter och i andra sammanhang, säger Janzon. Dessa erfarenheter kommer väl till pass i utredningen där en grupp av skickliga sekreterare och experter från näringsliv och andra myndigheter nu kommer att formas. Denna arbetsgrupp ska tillsammans driva utredningsarbetet.

Utredningens specifika perspektiv och områden

Att föreslå en modell för statlig styrning av bland annat gemensamma standarder för metadata, datakvalitet och ursprungsmärkning, gemensamma tekniska format och specifikationer, gemensam tolkning av begrepp, en förtydligad fördelning av ansvaret för respektive datamängder.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Erik Janzon och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Faramanbar
Erik Janzon och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Faramanbar
Ladda ned bild
Erik Janzon och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Faramanbar
Erik Janzon och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Faramanbar
Ladda ned bild
Erik Janzon och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Faramanbar
Erik Janzon och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Faramanbar
Ladda ned bild

Länkar

Om

Bolagsverket
Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670https://bolagsverket.se/

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Pressbilder

Följ Bolagsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bolagsverket

Bolagsverket har fått kritik av JO för kontantvägran10.2.2022 15:26:50 CET | Pressmeddelande

Bolagsverkets ställningstagande att inte ta emot kontanter gjordes för ett antal år sedan i samråd med andra myndigheter och efter en juridisk analys. JO redovisar i ett beslut daterat den 7 februari 2022 en annan analys och kommer fram till att Bolagsverket måste ändra sina rutiner, vilket Bolagsverket nu kommer att göra. Bolagsverket uppmärksammar samtidigt att ett bredare återinförande av kontanthantering skulle innebära ett steg tillbaka sett till utvecklingen av betalningsflöden i samhället i övrigt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum