Linköpings kommun

Ett år med näringslivsrådet

Dela

I augusti 2018 samlades Linköpings strategiska näringslivsråd för första gången i syfte att tillsammans lyfta frågor och utveckla idéer för ett fortsatt livskraftigt näringslivsklimat. Ett initiativ som bidragit till ökad samverkan, nya perspektiv och flera konkreta åtgärder.

Kristina Edlund, Pia Carlgren, Erik Åqvist, Karin Nyman, Erik Erjeby, Per Wendler, Niklas Borg, Rikard Norman, Leif Lindberg, Lars Svensson och Magnus Olsson. Foto: Linköpings kommun
Kristina Edlund, Pia Carlgren, Erik Åqvist, Karin Nyman, Erik Erjeby, Per Wendler, Niklas Borg, Rikard Norman, Leif Lindberg, Lars Svensson och Magnus Olsson. Foto: Linköpings kommun

Att skapa förutsättningar för företag att expandera, och samtidigt attrahera nya etableringar, är nyckelfrågor för en stads långsiktiga tillväxt. Här fyller det strategiska näringslivsrådet en viktig funktion, som en arena för dialog mellan näringslivet, den politiska ledningen och kommunen. Målet är att skapa en samsyn kring vilka frågor som är viktiga för Linköping, och att formulera idéer som främjar både näringslivet och stadens attraktivitet.

– I Linköping skapas nya innovationer, idéer tar form och visioner förverkligas. Här finns teknikutvecklingen, framgångsrika företag och ett universitet i toppklass. Samtidigt är det viktigt att få fler verksamheter att etablera sig här och locka till ytterligare investeringar. Det strategiska näringslivsrådet med sin viktiga sammansättning av olika aktörer inom näringslivet bidrar till att vi tillsammans lyfter blicken och ser längre framåt för att skapa förutsättningar för detta, säger Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Gemensam målbild

Vid näringslivsrådets möten har medlemmarna fått tillfälle att dela med sig av sina och sina medlemmarsperspektiv. Något som har lett till ökad förståelse och nya insikter.
För Lars Svensson, Fastighetsägarna och en av näringslivsrådets medlemmar, har just samsynen kring målbilden varit central.

– Många av de aktörer jag representerar förvaltar ett stort innehav av stadens bostäder och verksamhetslokaler och investerar därmed mycket i Linköping. För dem är det nödvändigt att få insyn och förståelse för hur staden utformas långsiktigt. Vad är det vi skapar och för vem? För oss hänger näringslivsfrågor och hur man bygger utifrån lokalbehov tätt ihop.

Attraktion och lyskraft

Näringslivsrådet har under året gemensamt identifierat fem fokusområden: Attraktion och lyskraft, Service och samverkan, Framtidens branscher för Linköping, Landsbygd och lokalsamhällen samt Integration. Inledningsvis har man valt att fokusera på attraktiviteten, vilket bland annat innefattar platsvarumärket, inflyttarservice och att hur studenter kan knytas till staden.

– Attraktion och lyskraft är det viktigaste i nuläget, säger Peter Värbrand, vice rektor och professor vid Linköpings universitet, och det går hand i hand med hur vi jobbar för att rekrytera studenter. Det gäller också att visa att vi har ett bra och spännande näringsliv, så att studenterna stannar kvar och bidrar till vår tillväxt. Kompetensförsörjning är ju en av de frågor som näringslivet brottas mest med, och där vi på universitetet verkligen försöker göra nytta. För oss är det strategiska näringslivsrådet ett jättebra komplement till det samarbete vi har med Science Park Mjärdevi.

En region med vingar

Det har också varit viktigt med det regionala perspektivet, där universitetet, Linköping och Norrköping tillsammans kraftsamlar för att stimulera nyföretagande och entreprenörskap. Något som även Johanna Palmér, vd för Östsvenska handelskammaren, vill lyfta fram.
– För mig är det väldigt tydligt att vi inte bara ska titta på Linköping, utan förstå att vi alla är en del av en starkt växande region. Jag brukar säga att Linköping och Norrköping är som två vingar på ett och samma plan. Den ena vingen råkar vara lite större men det är inte givet att det är så i framtiden. Jag vill att hela regionen ska representeras.

Effektivt och konkret

Det strategiska näringslivsrådet har under detta första år förtydligat sitt syfte – att identifiera viktiga näringslivsfrågor där medlemmarna i rådet tillsammans har mandat att förändra och hitta vägar för hur dessa kan bemötas. På så sätt ska rådet bidra till en ständig förbättring av näringslivsklimatet. Näringslivsrådet hålls ihop av Näringsliv och tillväxt, som är en del av kommunledningsförvaltningen, med näringslivsdirektören som högsta chef.

– I höst fortsätter arbetet med att vi bildar arbetsgrupper som konkret arbetar vidare med bland annat platsvarumärket och hur vi kan arbeta för att studenterna, vid sidan av sin relation med universitetet, också får en starkare relation till Linköping som stad. Näringslivsrådet kommer även att fungera som remissinstans för arbetet med Linköpings nya Näringslivsprogram. Det fortsatta arbetet ska innebära konkreta aktiviteter som ger resultat, avslutar Pia Carlgren, näringslivsdirektör i Linköpings kommun.

Representanter i Linköpings Strategiska Näringslivsråd:

Kommunstyrelsens ordförande i Linköping, kommunalråd från oppositionen i Linköping och näringslivsdirektören, bildningsdirektören samt samhällsbyggnadsdirektören i Linköpings kommun, och VD för Science Park Mjärdevi, regionchef för Svenskt Näringsliv, VD för Östsvenska Handelskammaren, ordförande i Fastighetsägarna, ansvarig för näringspolitik Fastighetsägarna, ordförande i Företagarna Linköping och vice rektor på Linköpings universitetKontakter

Bilder

Kristina Edlund, Pia Carlgren, Erik Åqvist, Karin Nyman, Erik Erjeby, Per Wendler, Niklas Borg, Rikard Norman, Leif Lindberg, Lars Svensson och Magnus Olsson. Foto: Linköpings kommun
Kristina Edlund, Pia Carlgren, Erik Åqvist, Karin Nyman, Erik Erjeby, Per Wendler, Niklas Borg, Rikard Norman, Leif Lindberg, Lars Svensson och Magnus Olsson. Foto: Linköpings kommun
Ladda ned bild

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum