Volkswagen Group Sverige AB

Ett framgångsrikt slut på 2019 för VW-koncernen och dess varumärken

Dela

Volkswagen-koncernen hade en framgångsrik avslutning på räkenskapsåret 2019 med förbättrat ekonomiskt resultat för nästan alla varumärken.

  • VD Herbert Diess: ”2019 var ett mycket framgångsrikt år för Volkswagen-koncernen. Vi har lagt en viktig grund för alla relevanta förändringar. ”
  • Volkswagen Passenger Cars ökade försäljningsintäkter och rörelseresultat – ID.31 och Golf 8 DNA-modeller introducerade, ny varumärkesdesign uttrycker varumärkets nya attityd
  • Audi uppnår högre försäljningsmarginal – ŠKODA, SEAT, Bentley, Porsche, Scania och
  • MAN ser förbättringar i försäljningsintäkter och rörelseresultat
  • Volkswagen Commercial vehicles ser minskade intäkter, Volkswagen Financial Services ser en betydande ökning av försäljningsintäkter och rekordresultat

– 2019 var ett mycket framgångsrikt år för Volkswagen-koncernen. Vi har lagt en viktig grund för alla relevanta förändringar. 2020 blir ett mycket svårt år. Corona-pandemin ger oss okända operativa och ekonomiska utmaningar. Samtidigt finns en oro för långvariga ekonomiska effekter. Vi kommer att lyckas med att övervinna Corona-krisen genom att samla våra styrkor och med nära samarbete och hög moral inom koncernen, säger Herbert Diess, Volkswagen-koncernens VD.

Volkswagen Passenger Cars: försäljningsintäkter på 88,4 miljarder euro under 2019, en ökning med 4,5 procent jämfört med året innan. Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 3,8 (3,2) miljarder euro. Förbättringar i mix och prispositionering kompenserade särskilt för lägre försäljning av Volkswagen Passenger Cars modeller och för lanseringskostnader samt negativa valutakurseffekter. Försäljningsmarginalen före engångsposter ökade till 4,3 (3,8) procent. Dieselfrågan gav upphov till engångsposter på -1,9 (-1,9) miljarder euro.

Audi: försäljningsintäkterna minskade till 55,7 (59,2) miljarder euro under räkenskapsåret 2019. Anledningen till detta var koncernens interna omlokalisering av försäljningsbolagen för ”multibrands”. Rörelseresultatet (föregående års siffra exklusive engångsposter) uppgick till 4,5 (4,7) miljarder euro. Förbättringar av mix- och produktkostnader uppvägde negativa effekter från nystartade modeller och utfasningar, högre utgifter på förhand för nya produkter och tekniker, en ogynnsam växelkursutveckling samt ökade personalkostnader. Försäljningsmarginalen (föregående års siffra exklusive engångsposter) var 8,1 (7,9) procent. De finansiella nyckeltalen för varumärkena Lamborghini och Ducati ingår i de finansiella siffrorna för varumärket Audi.

ŠKODA: försäljningsintäkterna ökade med 14,5 procent 2019 till 19,8 miljarder euro, delvis på grund av den första konsolideringen efter antagandet av regionalt ansvar för Indien. Rörelseresultatet förbättrades med 0,3 miljarder euro till 1,7 miljarder euro. Volymökningar, mixoptimeringar och prissättning mer än kompenserade för negativa effekter till följd av kostnadsökningar och högre utgifter på förhand för nya produkter. Försäljningsmarginalen uppgick till 8,4 procent, jämfört med 8,0 procent föregående år.

SEAT: fortsatt uppåtgående trend under rapporteringsåret. Försäljningsintäkterna var 11,5 miljarder euro, vilket översteg föregående års rekordsiffra med 12,7 procent. Rörelseresultatet ökade till 445 (254) miljoner euro, vilket också var nytt rekord. Särskilt volym- och mixeffekter påverkade positivt. Försäljningsmarginalen förbättrades till 3,9 (2,5) procent.

Bentley: en försäljningsintäkt på 2,1 miljarder euro genererades under 2019, vilket överstiger motsvarande siffra föregående år med 35,1 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 65 (-288) miljoner euro, drivet av högre volymer, samt kostnadsbesparingar i samband med det pågående effektivitetsprogrammet tillsammans med mixeffekter och valutakurstrender. Varumärkets försäljningsmarginal ökade till 3,1 (-18,6) procent.

Porsche: försäljningsintäkterna ökade med 10,1 procent till 26,1 (23,7) miljarder euro under räkenskapsåret 2019. Rörelseresultatet före engångsposter förbättrades med 2,4 procent från året innan till 4,2 miljarder euro. Volym- och mixförbättringar samt optimering av produktkostnader kompenserade för negativa valutakurseffekter och kostnadsökningar. Försäljningsmarginalen före engångsposter var 16,2 (17,4) procent. Dieselfrågan gav upphov till engångsposter på -0,5 miljarder euro under rapporteringsperioden.

Volkswagen Commercial Vehicles: försäljningsintäkterna på 11,5 (11,9) miljarder euro under räkenskapsåret 2019 var nästan i nivå med året innan. I synnerhet minskade fasta kostnader och utvecklingskostnader för nya produkter rörelseresultatet till 510 (780) miljoner euro. Förbättrade produktkostnader hade en positiv effekt. Försäljningsmarginalen var 4,4 (6,6) procent.

Scania Vehicles and Services: en försäljningsintäkt på 13,9 (13,0) miljarder euro genererades under verksamhetsåret 2019. Rörelseresultatet ökade med 24,8 procent till 1,5 miljarder euro. Förutom högre fordonsförsäljning och en starkare affär för originaldelar och serviceverksamhet, har förbättringar av mixen och valutakurseffekter haft en positiv inverkan på resultatet. Försäljningsmarginalen var 10,8 (9,3) procent under rapporteringsåret.

MAN Commercial Vehicles: drivet av högre volymer ökade försäljningsintäkterna till 12,7 miljarder euro 2019, vilket översteg siffran föregående år med 4,6 procent. Rörelseresultatet ökade jämfört med föregående år till 402 (332) miljoner euro, vilket påverkades negativt av kostnader som uppkommit i samband med omstruktureringen av verksamheten i Indien. Försäljningsmarginalen var 3,2 (2,7) procent.

Volkswagen Financial Services: försäljningsintäkterna under rapporteringsåret uppgick till 38,0 miljarder euro, en ökning med 15,8 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade med 13,3 procent och nådde ett rekord på 3,0 miljarder euro. Ökningen berodde främst på tillväxt i företaget.

Frank Witter, koncernens Finans- och IT-chef:

– Spridningen av Corona-viruset påverkar för närvarande den globala ekonomin. Det är osäkert hur hårt eller hur länge detta också kommer att påverka Volkswagen-koncernen. För närvarande är det nästan omöjligt att göra en pålitlig prognos. Vi använder oss av alla tillgängliga åtgärder för att stödja våra anställda och deras familjer och för att stabilisera vår verksamhet.

Pressmeddelandet finns på engelska på www.volkswagen-newsroom.com

1) Detta fordon finns ännu inte till försäljning i Europa.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2019 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 98 400 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27,63 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde vi 14 832 lätta transportbilar vilket är 27,6 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 10,97 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2019.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum