Transportföretagen

Ett genomtänkt dimensioneringssystem kan ha positiva effekter på transportsektorn

Dela

En dimensionering av komvux och gymnasieskolan välkomnas men förutsätter stor förståelse och lyhördhet för arbetsmarknadens behov för att trygga transportsektorns kompetensförsörjning.

Idag den 8 juni, har regeringens utredare Lars Stjernkvist lämnat över utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola till regeringen. Utredningen är angelägen för transportsektorns kompetensförsörjning. Transporter är en förutsättning för ett fungerande samhälle och för en stark transportsektor krävs ett fungerande utbildningssystem. Fordons- och transportprogrammet är ett av landets största inom den gymnasiala yrkesutbildningen vilket innebär att utredningens förslag om en dimensionering av gymnasieskolan men även av komvux är av största intresse.

”I utredningen föreslås att utbudet av utbildningar ska bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Transportföretagen välkomnar den utgångspunkten. Dels för att ett sådant system har bättre förutsättningar att svara mot arbetsmarknadens behov av kompetens. Och dels för att det föreslagna systemet högst sannolikt ger eleverna bättre chanser att hitta ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Transportsektorns rekryteringsbehov är långsiktigt och omfattande runtom i hela landet. En dimensionering som knyter gymnasieskolans utbildningsutbud närmare till transportsektorns kompetensefterfrågan välkomnas av Transportföretagen – inte minst med tanke på att dagens utbildningssystem bara tillfredsställer cirka 60 procent av rekryteringsbehovet i transportsektorn (under normaltillstånd).

”Vi ska naturligtvis studera utredningens förslag närmare men vi kan redan nu konstatera att Lars Stjernkvists förslag förutsätter stor förståelse och lyhördhet för arbetsmarknadens framtida behov. Att dimensionera ett framtida utbildningssystem kräver ingående kunskaper om arbetsmarknadens utveckling och om vilken kompetens som företagen efterfrågar på sikt”, säger Caj Luoma.

Att tillfredsställa rekryteringsbehovet i transportsektorn kräver en ökning av dagens antal utbildningsplatser inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningssystemet. Ett genomtänkt dimensioneringssystem kan på sikt ha positiva effekter för transportsektorns kompetensförsörjning.

”Transportföretagen har aktivt följt dimensioneringsutredningens arbete. När vi nu fått del av de övergripande förslagen ser vi fram emot en konstruktiv politisk dialog om hur landets framtida utbildningssystem på bästa sätt ska tillfredsställa såväl elever som företagen och därmed samhälle i stort”, avslutar Caj Luoma.

Ta del av utredningen här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202033/

För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se
 

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Kontakter

Bilder

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Stöden är slut men krisen pågår31.8.2020 09:15:00 CESTPressmeddelande

För att inte behöva bygga upp stora delar av persontransportsektorn på nytt efter coronakrisen måste stödinsatserna fortsätta för företag som fortfarande har stora omsättningsbortfall. Transportföretagen vill se samma slags satsningar som i Norge och Danmark. Annars riskerar många att stå utan transporter till jobb, skola, träning eller semester den dagen pandemin är över. Dessutom innebär en sargad transportsektor att flera andra branscher drabbas och i sin tur att jobb går förlorade.

Dom i Arbetsdomstolen: Sveriges Hamnars medlemsföretag hade inte förhandlingsskyldighet mot Hamnarbetarförbundet19.8.2020 13:41:00 CESTPressmeddelande

Arbetsdomstolen meddelade idag dom i mål gällande förhandlingsskyldighet för arbetsgivarna mot Hamnarbetarförbundet. Domen innebär att medlemsföretaget APM Terminals ej behövde förhandla med Hamnarbetarförbundet inför beslut om ett test om förändring av arbetsuppgifter för förbundets medlemmar. Domstolen förtydligade dock att bolaget borde ha samverkat med skyddsombud inför beslutet.

Skriande behov av förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter13.8.2020 14:23:00 CESTPressmeddelande

Nationella myndigheter och företrädare för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter har idag presenterat gemensamma rekommendationer för kollektivt resande. Sveriges Bussföretag välkomnar en nationell diskussion om rekommendationer för kollektivtrafiken inför kommande skolstarter och arbetshöst. Samtidigt är det nu helt avgörande med förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter om kollektivtrafiken ska kunna upprätthålla ett samhällsviktigt utbud av turer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum