Vårdföretagarna

Ett kliv framåt för lika villkor - Vårdföretagarna kommenterar VÅP och VÄB

Dela

Regeringen slår tydligt fast att den enskildes valfrihet är en central del av den svenska välfärden och att det därför behövs en mångfald av vård och omsorgsaktörer. Alla aktörer inom välfärden ska ha likvärdiga villkor, oavsett driftsform.

Sabina Joyau - näringspolitisk chef
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

- Vi behöver mer vård och omsorg till följd av den demografiska utvecklingen. Behoven av äldreomsorg ökar med över 30 procent de kommande 15 åren. Behovet av personal är mycket stort. Våra medlemsföretag är en del av lösningen på utmaningarna genom att korta köer, bidra med nya lösningar och idéer om förutsättningarna är rätt och villkoren hållbara, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

-Vi hade gärna sett att regeringen lagt fram en tydligare färdplan för hur likvärdiga villkor för vården och omsorgens aktörer ska uppnås. Vårdföretagarna har sex förslag för hur regeringen kan ta steg på vägen mot mer likvärdiga villkor, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

1. Lagfäst likvärdigheten. Lika villkor måste skrivas in i lagen, inte bara vara en politisk ambition. Detta kan ett snabbt tilläggsdirektiv till den befintliga utredningen (S2017:08) Styrning för en mer jämlik vård lösa.

2. Satsa på alla. Lika villkor betyder också lika möjligheter att ta del av statliga satsningar som kömiljarder eller vidareutbildning av sjuksköterskor. Regeringen kan direkt förändra genom att i överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting kräva likabehandling för att medlen ska utbetalas. 

3. Lika granskning och uppföljning. Alla som driver verksamhet inom vård och omsorg ska vara seriösa aktörer, goda arbetsgivare och leverera verksamhet av hög kvalitet. Finansieras man av skattemedel måste kontrollerna vara rigorösa, oavsett om det är en privat eller en offentlig aktör.

4. En rättvis början. Innan en lika granskning kan bli verklighet måste dagens problem med hur socialtjänstverksamheter får tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lösas. Den initiala granskningen och avgifterna för handläggningen behöver bli rimliga och förutsägbara så att tid kan läggas på den viktiga uppföljningen.

5. En jämförelsesajt för vården och omsorgen. När vi ska välja viktiga tjänster som vård eller omsorg finns nästan inga sökbara kvalitetsjämförelser. Det ska gå att få en bild av både väntetider och vårdkvalitet. Ett sådant arbete behöver en tydlig styrning från staten.

6. Avvärj momshotet. Riksdagen har tidigare slagit fast att alla led i vård och omsorg ska vara momsbefriade. Den nya vårdmomsen från halvårsskiftet slår rakt mot den privat drivna vården. Privata vårdgivare och offentliga vårdgivare bör behandlas lika också i momshänseende.

För mer information:
Anders Manell, presschef Vårdföretagarna
070-314 57 29

Bilder

Sabina Joyau - näringspolitisk chef
Sabina Joyau - näringspolitisk chef
Ladda ned bild

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Daglig verksamhet i privat regi – bäst i Socialstyrelsens kvalitetsmätning19.12.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

Daglig verksamhet skapar en meningsfull vardag för personer med funktionsnedsättning och ger rehabilitering som möjliggör studier eller arbete. Socialstyrelsen följer varje år upp kvaliteten i daglig verksamhet utifrån ett antal kvalitetsindikatorer. Årets undersökning visar att de privat drivna dagliga verksamheterna får bäst resultat på samtliga 14 kvalitetsindikatorer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum