Ett omtumlande och dramatiskt första halvår 2020

Dela

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2020 uppgick till -2,5 procent före såväl som efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2020 till 403,2 miljarder kronor, att jämföra med 418,0 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2020 blev -10,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret understeg avkastningen för AP4:s referensportfölj med -0,7 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 19,7 procent av fondkapitalet.

De totala kostnaderna uppräknade till helårsbasis uppgick till 0,09 procent av genomsnittligt förvaltat kapital. AP4:s kostnadsnivå är knappt hälften av den för motsvarande pensionsfonder i en internationell jämförelse.

- AP4 redovisar för första halvåret 2020 en avkastning om -2,5 procent. Ett negativt resultat känns aldrig tillfredsställande, men givet omständigheterna får vår avkastning för det första halvåret ändå ses som ett godkänt betyg för hur vi har lyckats hantera vårens marknadsturbulens, säger Niklas Ekvall, vd på AP4

- Kraften i påverkan på realekonomin under första halvåret 2020 har varit brutal. Snabbheten och djupet i den ekonomiska inbromsningen överstiger med råge det vi såg under finanskrisen, säger Niklas Ekvall.

- AP4 har agerat som långsiktig och ansvarsfull ägare i detta extremt svåra och osäkra läge. Detta har bland annat gjorts genom att föra proaktiva dialoger med bolag och med ägarkonstellationer kring kapitalbehov, vilket resulterat i att AP4 har deltagit i ett flertal nyemissioner för att stötta långsiktigt sunda bolag. AP4 bidrar även till etablerandet av ett investeringsbolag, vars uppgift är att stötta företrädelsevis onoterade medelstora svenska bolag i rådande läge, säger Niklas Ekvall.

- AP4 såg även en möjlighet som långsiktig investerare att öka vår investering till företagsobligationer emitterade av kvalitetsbolag som strukturellt gynnas – eller åtminstone inte missgynnas – av de långsiktiga effekterna av covid-19, avslutar Niklas Ekvall, vd på AP4.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet  

30 jun 2020 

30 jun 2019 

2019 

Utgående fondkapital, mdr kr  

403,2 

391,4 

418,0 

Periodens resultat, mdr kr  

-10,6 

45,2 

75,2 

Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr  

-4,2 

-3,0 

-6,5 

Förvaltningskostnadsandel, rörelsens kostnader, % 

0,06 

0,06 

0,06 

Förvaltningskostnadsandel, provisionskostnader, % 

0,03 

0,04 

0,04 

Total förvaltningskostnadsandel, % 

0,09 

0,10 

0,10 

Avkastning total portfölj, före kostnader, % 

-2,5 

13,0 

21,8 

Avkastning total portfölj, efter kostnader, % 

-2,5 

13,0 

21,7 

Real avkastning efter kostnader, % 1 

-1,6 

11,7 

19,9 

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 

7,4 

9,3 

9,3 

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 

9,5 

10,4 

9,9 

1 KPI för juni 2020 är en uppskattning eftersom denna siffra ännu inte var tillgänglig vid tidpunkten för denna rapports publicering. 

Om AP4
AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

AP4:s halvårsrapport 2020 finns på www.ap4.se.

För mer information:
Niklas Ekvall, vd, telefon:  08-787 75 51
Karoline Hammar, kommunikationschef, telefon: 08-787 75 53

Kontakter

Bilder

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

AP4 välkomnar steg två i de nya placeringsreglerna11.3.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Riksdagen har idag den 11 mars 2020 beslutat om nya placeringsregler för AP-fonderna enligt proposition ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”. Dagens riksdagsbeslut är det andra steget i moderniseringen av AP-fondernas placeringsregler. De ger AP-fonderna bättre förutsättningar att långsiktigt och kostnadseffektivt investera i onoterade tillgångar, vilket kommer att bidra till att stärka pensionssystemet på sikt.

AP4 redovisar rekordresultat för 201921.2.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Avkastningen blev mycket stark under 2019 och uppgick till 21,7 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 4,4 procentenheter. Resultatet blev 75,2 miljarder kronor och under året ökade det totala fondkapitalet till 418,0 miljarder kronor. Totala kostnader uppgick till 0,10 procent av förvaltat kapital. AP4:s kostnadsnivå är 47 procent lägre än för motsvarande pensionsfonder vid en internationell jämförelse. Under 2019 minskade koldioxidutsläppet i AP4:s aktieportfölj med ytterligare elva procent och är nu 48 procent lägre än för ett brett globalt aktieindex.

Stark avkastning i fortsatt turbulent marknad12.7.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

Med en avkastning på 13,0 procent efter kostnader ökade det totala fondkapitalet till 391,4 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2019. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade AP4:s referensportfölj med 1,7 procentenheter. Halvårsresultatet uppgick till 45,2 miljarder kronor. Under första halvåret har netto 3,0 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet. De totala kostnaderna uppräknat till helårsbasis uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat kapital.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum