Trafikverket

Ett projekt med bara vinnare när nyanlända järnvägsingenjörer tar examen

Dela

Integrationsprojektet Juna – järnvägsutbildning för nyanlända ingenjörer – har nu nått sitt mål och idag examineras 50 stycken nyanlända ingenjörer redo att möta järnvägsbranschens stora kompetensbehov.

– Juna är ett exempel på när flera faktorer samverkar och resulterar i något som är positivt på flera nivåer. Det är bra för samhället och för individen och vi tar tillvara på unik kompetens, kompletterad med kunskap om den svenska järnvägen. Dessutom skapar mångfald ett mervärde i sig, säger Niclas Lamberg, HR-direktör på Trafikverket.

Järnvägen ska rustas upp, moderniseras och byggas ut
Idag väljer allt fler att åka tåg. Under de senaste 25 åren har persontrafiken ökat med hela 75 procent. Fler och tyngre tåg sliter på spår, växlar och kontaktledningar på en järnväg som inte byggts ut i motsvarande takt.

I Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 finns ett ökat fokus på järnvägen. Trafikverket ges nu kraftigt förhöjda anslag till järnvägsunderhåll, närmare 100 miljarder kronor mer än tidigare plan vilket innebär att järnvägens funktionalitet för pendling och godstrafik kan återställas.

Ökat fokus och förhöjda anslag medför också ett stort behov av rekrytering och kompetensutveckling och här kommer Juna in i bilden. Kombinationen av studenternas tidigare erfarenheter och nya kunskaper matchas nu mot behoven inom järnvägssektorn och bidrar till Trafikverket vision där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Svensk samhällsbyggande med avstamp i mångfald
Under året som gått har studenterna kompletterat sin ingenjörsexamen från sina respektive hemländer. Syftet med projektet har varit att skapa nya möjligheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att fylla järnvägsbranschens rådande kompetensgap och arbetskraftsbrist. Vinsterna är stora såväl för individen och arbetsgivaren som för samhället i stort. 

Nyckelord

Kontakter

För mer information

Thomas Frost, utbildningsansvarig Juna, Trafikverket, 010-124 30 40

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 7000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum