Svenska kyrkan

Ett samtal kan rädda liv

Dela

Över 220 människor söker jourhavande präst varje dygn. Inte sällan är det samtal från en människa som känner att hopplösheten är total och som funderar på att ta sitt liv. – Ett samtal kan göra skillnaden mellan död och liv, säger Monica Eckerdal, nationell samordnare för jourhavande präst.

Foto: Magnus Aronson.

Under de helger som nu ligger framför oss har jourhavande präst öppet som vanligt för att dela det svåra och tunga.

– Framför allt under adventstiden är det många som behöver hjälp att hantera sin oro inför jul- och nyårshelgerna. Då fyller jourhavande präst en oerhört viktig funktion, säger Monica Eckerdal, nationell samordnare.

Många människor ringer eller skriver till jourhavande präst för att ta sig igenom en kris, lindra oro och ensamhet. Liksom alla präster har prästerna i jouren absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar i samtalet.

Under 2015 har jourhavande präst hittills tagit emot i snitt 222 telefonsamtal per natt, vilket är något fler än 2014. Utöver telefontjänsten är den digitala brevlådan öppen dygnet runt, och några kvällar i veckan finns möjlighet att chatta med jourhavande präst

När livet känns tungt, när oron och ångesten ökar och när den egna ensamheten blir plågsam, behöver man någon att prata med. Oron ute i världen, oro hemma, terrordåd både utomlands och i Sverige, gör att många människors oro ökar.

– Hopplöshet och vanmakt är tungt att bära. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på hur man har det, och vad man tänker och känner, säger Monica Eckerdal.

Jourhavande präst är lätt att nå, alla dagar kl 21-06: Ring 112 och be att få bli kopplad till jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. Tjänsten nås även från utlandet på telefonnummer 0046-10-4904591. Notera att samtal från utlandet inte är gratis och de syns på din telefonräkning, till skillnad från samtal inom Sverige.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Om Jourhavande präst

Jourhavande präst finns över hela landet och i jouren arbetar både kvinnor och män i alla åldrar, anställda i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan erbjuder Jourhavande präst som en samhällsinsats under den tid på dygnet när många andra resurser är stängda. Jouren är närvarande, lyssnar och delar det du vill prata om en stund. Prästerna är anonyma och har tystnadsplikt.

Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att kontakta Jourhavande präst. Tron på Gud är självklar för prästerna som arbetar i jouren, men om du inte själv frågar efter det talar man inte om Gud, läser Bibeln eller ber böner under samtalet.

Den som hellre vill tala med någon i sin församling, hittar kontaktuppgifter här: https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/samtalsstod-i-din-forsamling

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum