Umeå kommun

Ett steg närmare nytt leaderområde för Umeåregionen

Dela

Urnära ideell förening och andra partners inom ideell, privat och offentlig sektor har nu tillsammans med kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs ansökt om att bilda ett nytt leaderområde för Umeåregionen. Med hjälp av leaderområden kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för utvecklingsprojekt.

Foto: Kristoffer Pettersson
Foto: Kristoffer Pettersson

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans i ett partnerskap för att bidra till lokal utveckling. Metoden används i hela Europa och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

Idériket Umeåregionen 2030 bildas
Under hela 2020 har den ideella föreningen Urnära och representanter från kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs arbetat med en lokal utvecklingsstrategi för Umeåregionens område. Strategin fungerar som en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett nytt leaderområde. Närmare 300 personer från ideell, privat och offentlig sektor har bidragit med värdefull kunskap till strategins innehåll genom digitala dialoger, enkätundersökningar och remissrundor.

Det tänkta leaderområdet är kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Området har sedan många år funnits men under olika namn (Leader URnära, Stad och Land, Stad och land – hand i hand). Nu bildas Idériket Umeåregionen 2030.

Betyder mycket för lokal utveckling
Om ansökan att bilda ett nytt leaderområde godkänns och prioriteras av Jordbruksverket så innebär det stora möjligheter för landsbygdsutveckling i Umeåregionen. Ett leaderområde gör det möjligt för föreningar, organisationer och företag att föra fram idéer, söka pengar för lokala utvecklingsprojekt och samverka i breda partnerskap. Strategin styr vilka utvecklingsinsatser som det här stödet kan sökas för, därför har det under arbetets gång varit viktigt att bjuda in brett från ideell, privat och offentlig sektor för att få en tydlig bild av behov och möjligheter i området. Det är också viktigt för att stärka det partnerskap av föreningar, företag, organisationer och myndigheter som kommer stå bakom framtida leaderarbete.

Det här händer nu
Godkänner Jordbruksverket strategin sätter ett kompletteringsarbete i gång som pågår fram till december 2022. Utvecklingsprojekt kan sedan via Idériket Umeåregionen 2030 börja ansöka om medel då den nya programperioden startar i januari 2023.

På Idériket Umeåregionens webb publiceras löpande information kring ansökningsprocessen och framtida leaderarbete i Umeåregionen:
www.ideriket2030.se


 

Nyckelord

Kontakter

Christina Lidström
Ordförande URnära ideell förening
070 304 53 87
christina.lidstrom@bjurholm.se

Jennie Bergvall Kalén
Utvecklingsstrateg landsbygd, Umeå kommun
090 16 14 74
jennie.bergvall.kalen@umea.se

www.ideriket2030.se
www.umea.se/leader

Bilder

Foto: Kristoffer Pettersson
Foto: Kristoffer Pettersson
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

www.umea.se/leader

 

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum