Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne

Dela

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

- Vi vet att vår skånska befolkning kommer att bestå av en allt större andel äldre de kommande åren, och att demenssjukdom är vanlig i dessa grupper. Det finns jättebra metoder att arbete med demens, sätt som redan tagits fram inom den skånska vården. Det borde vi ta vara på och utveckla, inte hejda för att spara vad som i sammanhanget är väldigt lite pengar, menar Agneta Lenander, Vänsterpartiets företrädare i Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Kompetenscentra demens har tagit fram ett arbetssätt där man tidigt kan finna rätt individer att utreda. Strategin innefattar också kunskaps- och kompetensutveckling för hur man i vården bemöter personer med demenssjukdom.

- Med en diagnos i ett tidigt skede kan man ofta undvika en onödig sjukhusinläggning, de flesta vill stanna hemma men ansvaret för omhändertagande kan inte läggas på de anhöriga. Det blir än mer frustrerande när vi vet att metoderna fungerar. Vi borde verkligen låta pengarna ligga kvar, avslutar Agneta.

Vänsterpartiet Skåne drev frågan i ett initiativärende till Hälso- och Sjukvårdnämnden 4/4. I ärendet föreslogs vidare finansiering från budgetposten för specialistvårdval. Förslaget avslogs.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, Vänsterpartiets representant i PPT

072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum